Psykiatri

Psykiatrin i Värmland

Psykiatrin i Värmland bedriver barn- och ungdoms psykiatri, allmänpsykiatrisk slutenvård, rättspsykiatrisk verksamhet, länsgemensam psykiatri och allmän psykiatrisk öppenvård.

Vi har mottagningar över hela länet och arbetar i nära samverkan med våra 16 kommuner. Samverkan har också ett nav i form av region Värmland som arbetar med olika frågor, där vård och omsorgsfrågor är en del. Nya perspektiv är en gemensam satsning av landstinget och kommunerna, där man enats om att arbeta intensivt utifrån fyra utmaningar: sårbara familjen, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och äldres hälsa. Ett spännande utvecklingsarbete pågår!

Brukarorganisationerna är viktiga samarbetsparter för oss. Tillsammans arbetar vi aktivt med att stärka patienter och närståendes delaktighet i vården. Vi vill ta tillvara på de kunskaper som finns hos dem som har erfarenhet av våra insatser. Vi vill ständigt bli bättre!

Vi tror att Värmland håller på att bygga framtidens psykiatri där patientens fokus är vårt utgångsläge!

Psykiatribloggen startade vi våren 2011, i samband med vår psykiatrikonferens och invigning av vårt psykiatrihus.

 

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.