Värmländskt forskningsprojekt om fysioterapi vid PTSD

av Susanne Boman 14 augusti 2017

Conny Blaauwendraat, är fysioterapeut i Arvika. Sedan 2013 har hon ägnat delar av sin tjänst till att forska om patienter med posttraumatisk stress syndrom. I en  interventionsstudie har hon utvärderat effekten på rörelsekvalitet i form av Basal Kroppskännedom, en fysioterapeutisk behandlingsmetod hos patienter med PTSD symptom och deras upplevelser av rörelser efter 12 behandlingar och […]

Läs hela inlägget ›

Föreläsning om självmordsprevention

av admin 8 augusti 2017

Torsdag 7 september Kl 18:00 föreläser Marie Niljung från föreningen Suicide Zero vid Resurscentrum Rosenbadsgatan 2 Karlstad. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Föreningen Balans och  och anhörigföreningen FPS. Föreläsningen som har rubriken Våga fråga- Kunskap räddar liv Under kvällen kommer Marie berätta utifrån sin erfarenhet att vara anhörig till personer som inte orkat leva längre. Hon gör […]

Läs hela inlägget ›

Krönika om ord

av admin 24 juli 2017

”Vad skiljer till exempel neuropsykiatri från vanlig psykiatri, vad skiljer bemötande från möte, vad skiljer psykisk ohälsa från psykiska problem, att ha en diagnos från att vara sjuk, brukare från patient och e-hälsa från vanlig hälsa.” Dessa frågor ställer psykolog och forskningsledare Ola Lindgren till oss läsare i det senaste numret av personaltidningen Intryck. Missa […]

Läs hela inlägget ›

Tål mina TICS, tack! Boktips

av admin 7 juli 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland. Titel: Tål mina TICS, tack! Författare:  Lisbeth Iglum Rönhovde Förlag: InfolitenBOK Den här boken kom ut för några år sedan men jag tycker att den förtjänar att få nya läsare. Den vänder sig till barn och […]

Läs hela inlägget ›

Boktips om hetsätning

av admin 16 juni 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland. Titel: Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram. 2017 Författare: Christopher G Fairburn Förlag: Natur & Kultur Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram heter en nyligen utgiven bok av författaren Christopher G Fairburn. Den […]

Läs hela inlägget ›

Handikappförbunden Värmland har bytt namn till Funktionsrätt Värmland

av admin 9 juni 2017

Under många år har de funktionsnedsattas samarbetsorganisationer arbetat för att få bort handikappbegreppet. Budskapet har varit att man är funktionsnedsatt och inte handikappad. Och nu har man även slopat handikappbegreppet från den egna organisationens namn. Först bytte riksorganisationen namn till Funktionsrätt Sverige. Därefter bytte lokalorganisationen i länet namn till Funktionsrätt Värmland. Detta firades den 24 […]

Läs hela inlägget ›

NSPH 10 år

av Mona Noreklint 2 juni 2017

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) firade 10 år 9 maj och jag hade förmånen att delta. En välbesökt och trivsam tillställning med tillbakablickar och framtidshopp. Talare kunde konstatera att samarbetet startat med meningsskiljaktigheter mellan olika organisationer men resulterat i givande samarbete kring de frågor man varit överens om. Ytterligare en organisation har nu tillkommit […]

Läs hela inlägget ›

Brukarens delaktighet i den psykiatriska vården

av Mona Noreklint 26 maj 2017

  I september 2007 deltog jag i vid min första brukarkonferens. Det var i Stockholm – jag var färsk som timanställd av Landstinget i Värmland i rollen som återhämtad patient inom psykiatrin. Det var en endagskonferens i Emanuelskyrkan med massor av människor och parallella seminarier. Jag var alldeles upprymd av bara vetskapen att vi var […]

Läs hela inlägget ›

Boktips

av admin 18 maj 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland. Introduktion till psykiatrirätt för vårdpersonal, socionomer och jurister. 2017 Författare:  Lotta Vahlne Westerhäll Den här boken beskriver de rättsliga regler som vårdpersonalen har att förhålla sig till inom psykiatrin. Inom psykiatrin finns både frivillig vård […]

Läs hela inlägget ›

Värmland prioriterar vuxnas psykiska hälsa

av Susanne Boman 12 maj 2017

Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, antogs av landstingsstyrelsen den 22 september 2015. Syftet med strategin är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning. Tre områden är prioriterade: •barn och ungas hälsa •levnadsvanor bland vuxna •och psykisk hälsa bland vuxna Psykisk hälsa bland […]

Läs hela inlägget ›