Kompensatorisk behandling i skolan

av admin den 5 november 2017

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.

Den höga tillgängligheten har inneburit att specialpedagogen har träffat barnet på mottagningen med familjen och samtidigt behandlat barn/familjen på skolan som ett led i en integrativ ny behandling. Tillsammans med barnet har vi i skolan klivit över annars oöverkomliga hinder i form av oro, ångest, relationsproblem, nedstämdhet, separationsproblematik, som resulterat i hemmasittande.  Vi har sett den nya formen av behandling som god service samt värdefull kompensatorisk behandling.

Min uppfattning är att dagens skola måsta ta ett helt annat ansvar än idag för elevernas ökande psykiska ohälsa.  Först då fullgör skolan sitt kompensatoriska uppdrag.

En grundtanke har varit att barn och unga har rätt till bra hälsa och till en differentierad sjukvård även i sin närmiljö. I vårt fall ska de inte behöva åka 8-10 mil enkel resa till Karlstad för att få hjälp och behandling av sin psykiska ohälsa. Särskilt för yngre barn tar resan tid, är tröttsam och motivationsminskande eftersom man måsta avstå från betydelsefulla fritidsaktiviteter.

Vår första linje utgår från ett preventivt synsätt. Vi arbetar gärna med tillfällig, minimal och lindrig psykisk ohälsa för att lära ut strategier och hantering av svåra livssituationer.  Men synsättet bidrar också till en tillgängligare och öppnare psykiatrisk sjukvård i Hagfors. Barn och unga tas emot direkt. De behöver inte stå i kö i flera år för att få hjälp med psykisk ohälsa.

Suicidprevention och att träffa barn med självmordstankar blev tidigt viktigt för oss, eftersom de kom och fortsätter att komma till mottagningen på grund av vår höga tillgänglighet.

Varje individs behov, funktionsnivå och psykiska ohälsa styr våra val av behandlingsmetoder.  Vi utgår inte från en psykologisk inriktning, utan från flera. Som integrativa adderar vi kunskaper, tekniker och metoder från olika inriktningar och använder flera parallella spår i kartläggning och behandling.

Vår kombination av barnyrkeskunskaper med specialpedagog, socionom och psykolog gör att barnen och deras behov synliggörs professionellt på flera sätt samtidigt. Vi kartlägger varje barn unikt och skräddarsyr varje behandling. Samtidigt ser vi helheten av sociala, emotionella och pedagogiska behov, har nära till samverkan med andra aktörer.  Vi använder lotsning och gör smidiga övergångar mellan vårdens olika vårdnivåer av flera skäl.

Vi släpper exempelvis inte kontakten förrän nästa aktör tagit emot, och vi har strävat efter flera samtidiga samordningar av specialister på olika nivåer genom validerade gemensamma  instrument och genom skriftliga samverkansrutiner. Vi vill ha mjuka trygga övergångar genom lotsning av klienter, deras psykiska ohälsa och av specialisternas kunskaper.  Experter skall kunna bygga vidare på varandras fakta och analyserade kunskaper och klienten skall slippa upprepa allt i sin historia.

Vi evidensbaserar idag varje terapi med FIt-outcomes, ORS och SRS samt med andra skattningsskalor och test.

 

På Hagfors kommuns hemsida finns utvärderingen från Karlstad universitet, våra verksamhetsberättelser, samverkansrutiner och annan dokumentation:

http://www.hagfors.se/undersidor/stod–omsorg/barn-och-ungdom/forsta-linjen-visit/verksamhetsinformation.html

 

Ulf Hjelm

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: