VISIT upphör

av admin den 26 oktober 2017

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.

2011-11-11 startade första linjen mottagningen VISIT i Hagfors kommun. Som ett samverkansprojekt mellan allmänmedicin, socialtjänsten och skolan för att behandla och förebygga lindrig och medelsvår psykisk ohälsa hos barn och familjer 0-25 år. I november i år upphör VISIT och personalen börjar på Första linjen unga Norra som ansvarar för verksamheten i Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner. Då finns första linjen för barn och unga i hela Värmland.

En kort sammanfattning av konceptet VISIT är på sin plats.

När vi i personalen planerade mottagningens strategi och upplägg var några av barnkonventionens bestämmelser centrala. Som att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn, att varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till psykiatrisk sjukvård i närområdet.

Grundtankarna för oss på VISIT har handlat om närhet, hög tillgänglighet, snabbhet, god service, hög klientnöjdhet, effektiv och empatisk behandling, nytänkande och metodutveckling.  Det har exempelvis varit lätt att få kontaket med oss. Vi har tagit emot alla som sökt, inte avvisat någon.  Söker man för första gången ska man definitivt inte placeras på en lång väntelista. Vid behov har vi snabbt lotsat vidare till andra vårdgivare, experter och specialister.

Konsekvent har vi satt barnet i fokus i våra initiala och fördjupade kartläggningar och behandlingar. Det unika barnets differentierade behov har varit vår utgångspunkt.  Vi har inte utgått från -utan beaktat och ibland kompenserat – föräldrarnas eller systemets psykiska ohälsa eller funktionsnivå.  I det arbetet har det varit viktigt för oss att använda moderna validerade och evidensbaserad metoder och instrument.

Barn och unga har kunnat söka själva till mottagningen. Vi strävar efter en aktiv, ansvarig och delaktig klient.

 

Barn har rätt till rehabilitering enligt Barnkonventionen. Efter utredning och diagnostik på specialistnivån har vi vid behov åtagit – och ibland återtagit – oss avgränsade kortare behandlingsuppdrag i barnets närmiljö i skolan.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: