Inflytandefrågor för brukare och patienter

av Mona Noreklint den 12 oktober 2017

Av Lina Larhult Aktivitetssamordnare/BISAM (Brukarinflytandesamordnare), Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen, Karlstads kommun.

Den 12-13 september  gick resan från de värmländska skogarna till Skånes öppna landskap.  Vi var fyra personer som gav oss av till Ystad för att delta i en nätverkskonferens för de som jobbar med inflytandefrågor för brukare och patienter: Mattias Hallberg verksamhetsutvecklare och Lina Larhult BISAM (brukarinflytandesamordnare), båda jobbar på Vuxenavdelningen, Karlstads kommun, Mona Noreklint, brukar rummet Förgätmigej, Landstinget i Värmland och Anna-Karin Törnqvist, utvecklingsledare, Landstinget i Värmland.

Jag som nyanställd på Karlstads kommun har väntat på de här dagarna för att få en bra grund att stå på i mitt fortsatta arbete. Det jag längtade efter att få reda på, var vad som är framgångsfaktorn för att få igång ett framgångsrikt brukarinflytande. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig och mina egna tankar och ambitioner vreds om några varv under dessa dagar. Jag insåg att jag inte kommer att komma en millimeter fram i mitt arbete om jag inte har alla med mig; brukare, personal och chefer. Jag fick en insikt om att vid varje steg fundera över varför vi jobbar som vi gör och vikten av att blanda personer med olika erfarenheter på arbetsplatser och i andra forum.

Det var två mycket givande dagar med nätverkande, delande av erfarenheter och goda exempel, i ett fantastiskt vackert Ystad.

Några exempel på verksamheter som berättade om hur de jobbar var Rättspsykiatrin i Skåne som framgångsrikt arbetar med sitt patientforum för inflytande, där patienter, chef och samtalsledare med egen erfarenhet deltar. Stockholms psykiatri har anställt flera MB (medarbetare med brukarerfarenhet) som arbetar på avdelningarna. Ett projekt i Skåne jobbade med att ta fram en ”återhämtningsguide” för att patienten ska få hjälp att återta makten över sitt eget liv och förenkla övergången till ev. öppenvård. Kommunförbundet (kommunal utveckling) i Jönköpings län utbildade egenerfarna som anställdes i olika former för att göra olika uppdrag åt kommunala förvaltningar, det kunde handla om att föreläsa om psykisk ohälsa och återhämtning eller att vara expertpaneler vid utvecklingsfrågor.

Framgångsfaktorerna pekar entydigt på att anställa och engagera personer som har egen erfarenhet leder till att inge hopp och höja självkänslan hos brukare och patienter, främja återhämtning, minska återfall samt många fler vinster för både verksamheter och individer.

Som alltid när man kommer tillbaka hem från inspirerande möten som fyller en med idéer, förhoppningar och kämparglöd, så inser man att det är lite svårare i verkligheten. Att få människor som har fullt upp med sina ordinarie arbetsuppgifter, liv och andra utmaningar att ställa upp, är en utmaning. Nu väntar hårt arbete för att få till mötesplatser där goda idéer delas på hemmaplan och förhoppningsvis mycket vilja hos alla att samarbeta med andra och över organisationsgränser för att få till ett gott brukarinflytande på olika nivåer.

Vi från Värmland fann ett bra samarbete med varandra och planerar att fortsätta att samverka för att vara ambassadörer för ökat brukar- och patientinflytande i stort som smått.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: