Värmländskt forskningsprojekt om fysioterapi vid PTSD

av Susanne Boman den 14 augusti 2017

Conny Blaauwendraat

Conny Blaauwendraat, är fysioterapeut i Arvika. Sedan 2013 har hon ägnat delar av sin tjänst till att forska om patienter med posttraumatisk stress syndrom. I en  interventionsstudie har hon utvärderat effekten på rörelsekvalitet i form av Basal Kroppskännedom, en fysioterapeutisk behandlingsmetod hos patienter med PTSD symptom och deras upplevelser av rörelser efter 12 behandlingar och ett år efter avslutad behandling.

Conny arbetar med patienter med PTSD både individuellt och i grupp i samarbete med
psykoterapeut Eva Gräsberg på Psykiatriska Mottagningen i Arvika.

Conny berättar att i sitt möte med patienten ser hon inte bara deras
kroppar och mentala hälsa, utan också den relationen som patienten
har till sin kropp och till sin omgivning.

– Jag träffar många patienter med oförklarliga kroppsliga symptom,
där det ofta visar sig att ett tidigare trauma ligger bakom och att traumat
fortfarande påverkar deras vardag, säger Conny.

Läs mer om Connys arbete på liv.se

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: