Handikappförbunden Värmland har bytt namn till Funktionsrätt Värmland

av admin den 9 juni 2017

Under många år har de funktionsnedsattas samarbetsorganisationer arbetat för att få bort handikappbegreppet. Budskapet har varit att man är funktionsnedsatt och inte handikappad. Och nu har man även slopat handikappbegreppet från den egna organisationens namn.

Först bytte riksorganisationen namn till Funktionsrätt Sverige. Därefter bytte lokalorganisationen i länet namn till Funktionsrätt Värmland. Detta firades den 24 maj vid en ceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad. Både landstingets handikappråd och handikappkonsulent kommer att byta namn.

Satsar på att stärka användningen av rättigheter
I FN finns en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Funktionsrätt Sverige bedriver med stöd av Arvsfonden ett projekt om att stärka användningen av den konventionen.  De arbetar på olika sätt för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt konventionen. Det övergripande syftet med projektet att göra det möjligt för fler individer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: