Brukarens delaktighet i den psykiatriska vården

av Mona Noreklint den 26 maj 2017

 

I september 2007 deltog jag i vid min första brukarkonferens. Det var i Stockholm – jag var färsk som timanställd av Landstinget i Värmland i rollen som återhämtad patient inom psykiatrin. Det var en endagskonferens i Emanuelskyrkan med massor av människor och parallella seminarier. Jag var alldeles upprymd av bara vetskapen att vi var så många – så jättemånga överlevare i den psykiatriska vården.

Jag känner samma spirande glädje idag när jag deltar i event med andra personer som arbetar för en bättre psykiatrisk vård ur djupet av den egna erfarenheten av psykisk ohälsa.

Årets konferens hölls 10 maj 2017 i Stockholm och gick under namnet Visa Vägar och hade tema delaktighet. Delaktighet i den psykiatriska vården innebär att jag som patient får vara delaktig i de beslut som tas för mig – från behandling, vård och omsorgskontakter till boendesituation. Allt för att återta makten över mitt eget liv.

Konferensen ville visa hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli utgångspunkt för utveckling av individer och organisationer. Konferensen vände sig till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.

Dagens fullmatade program leddes av moderator Susanne Rolfner Suvanto och innehöll:

  • Minskat tvång inom barn o ungdomspsykiatrin
  • Trygg o effektiv utskrivning från slutenvården
  • Motverka diskriminering på grund av psykisk ohälsa
  • Hälsoutveckling hos asylsökande o nyanlända
  • Peer Support – ny yrkesroll

Alla intressanta och angelägna ämnen.

”Peer Support – ny yrkesroll i psykiatri, socialtjänst och rehabilitering”

Personligen intresserade mig detta seminarium allra mest. Återhämtade före detta patienter som arbetar i den psykiatriska vården med den egna erfarenheten som klangbotten.

Peer Support, MB (Medarbetare med Brukarerfarenhet) – variationer gällande yrkesbenämning och organisation till trots är detta en yrkesgrupp att räkna med i framtiden. Pilotstudier har bland annat visat att på slutna avdelningar blir det lugnare och behovet av tvångsåtgärder minskar.

Göteborg, Malmö, Jönköping, Stockholm, Nottingham, London, Nya Zeeland. Med en utökad verksamhet sätter vi även Karlstad på den kartan. Det ser jag fram emot.

 

Mer om Peer support

MB Stockholm – Video av Åsa Steinsaphir om MB-verksamhet  (2016 – 7 min)

Repper, Julie (2016)  Peer support in mental health services
De internationella erfarenheterna av peer support – egenerfarna professionella stödpersoner inom psykiatrin. Föredrag den 25 maj 2016 hämtat från

Steinsaphir, Åsa (2017) Medarbetare med Brukarerfarenhet. Ett PRIO-projekt på Södra Stockholm och Norra Stockholms Psykiatri: Slutrapport.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: