Värmland prioriterar vuxnas psykiska hälsa

av Susanne Boman den 12 maj 2017

Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, antogs av landstingsstyrelsen den 22 september 2015.

Syftet med strategin är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning.

Tre områden är prioriterade:
•barn och ungas hälsa
•levnadsvanor bland vuxna
•och psykisk hälsa bland vuxna

Psykisk hälsa bland vuxna

Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett omfattande folkhälsoproblem och flera undersökningar visar på kraftiga ökningar under 1990-talet bland unga. Ökningen har avstannat men är fortfarande på en hög nivå. En tredjedel av unga kvinnor och 20 procent av unga män i Värmland har nedsatt psykiskt välbefinnande. Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett mått som fångar alltifrån vardagsproblem med symptom som trötthet, stress, huvudvärk och sömnproblem till vårdkrävande psykisk problematik.

Mål inom vuxnas psykiska hälsa enligt folkhälsostrategin:
•fler upplever psykiskt välbefinnande
•färre antal självmordsförsök och självmord
•tyrggare och mer stimulerande fysisk och social livsmiljö

Frågeformuläret Liv & hälsa 2017

Under mars 2017 har nästan 14 500 värmlänningar fått frågeformuläret Liv & hälsa 2017 i sin brevlåda. Liv & hälsa är en stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur befolkningen i Värmland mår och följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering av hälsofrämjande och förebyggande insatser och för den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt.

I år sänds nära 14 500 frågeformulär ut till värmlänningar  som är 18 år och äldre.

Läs mer om landstingets folkhälsoarbete på liv.se

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: