Vården i siffror

av Susanne Boman den 3 maj 2017

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Verktyget finansieras gemensamt av Sveriges landsting och regioner och förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vården i siffror visar data som belyser bra och mindre bra resultat, som underlag till fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mera beskrivande data om vårdutnyttjande och hur sjukvården bedrivs.

De flesta indikatorerna kommer från kvalitetsregister och andra källor via en automatiserad överföring som bygger på en gemensam standard.

Den primära målgruppen är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering på olika nivåer. Men också andra som är intresserade av hur hälso- och sjukvården fungerar.

För Värmlands del kan man se att inom psykiatrin får 100 procent av våra barn och unga ett första besök inom 90 dagar. För vuxna är siffran 96,7 procent. Det är bättre än riket i snitt. När det gäller hälsan hos barn och unga ligger Landstinget i Värmland över medel på alla uppdaterade indikatorer utom en.

 

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: