Vad är verksamt i integrativ psykoterapi?

av Susanne Boman den 15 mars 2017

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.

Efter de senaste inläggen på psykiatribloggen har jag fått frågan: ”Vad är verksamt i integrativ psykoterapi på första linjen?”

Frågan är intressant men oerhört komplex. Ett mer generellt svar – som forskare ofta eftersträvar – är ytterst svårt att leverera, eftersom ett svar är beroende av så väldigt många omständigheter och enskilda faktorer.

Sökorsakerna på första linjen unga i Hagfors skiftar exempelvis mellan ingen eller minimal psykisk ohälsa till ytterst svår psykisk ohälsa, vilket innebär att behov och verksamma faktorer skiftar från fall till fall. Behovsbeskrivningen, målplaneringen och klientens önskemål, liksom val av fokus, tekniker, åtgärder och använda förklaringar påverkar också vad som blir verksamt i det enskilda fallet.

Hittills har vi haft kontakt med drygt 580 unga personer. I de enskilda fallen är det mer möjligt att besvara vad som varit verksamt i integrativ psykoterapi på första linjen. Här följer några fall:

En tonåring utan biologiska föräldrar på HVB-hem blir hjälpt av sånt som att sätta ord på minnen, saknad, ensamheten, sorg, drömmar, rädslor, formulera ny förståelse, nya mål och nya strategier.  En annan tonåring blir mest hjälpt av att förstå och hantera sin hyperaktivitet, okoncentration och impulsivitet i termer av specifika exekutiva funktioner i vardagen.

En suicidnära ung vuxen – som ännu inte berättat om sina självmordsplaner – blir hjälpt av medkänsla, inkännande frågor, affektlyssnande, förståelse, klargöranden, ökad självomsorg, hemuppgifter, psykoedukation, specifik exponering, nya försvar och nya handlingsstrategier.

Et barn och en familj som inte själva kunde ändra i sitt system för barnets separations/anknytningsångest och stora skolfrånvaro fick aktiv hjälp att ändra för barnet i familjen främst genom att specialpedagogen i skolan hjälpa barnet/eleven (och föräldrarna)  att växa och övervinna sin ångest och de konkreta svårigheterna.

En ung vuxen med ekonomiskt ansvar för en alkoholiserad förälder, som varit ett betydelsefullt, smärtsamt och idealiserat stöd under uppväxten, växer själv i en gles tvåårig psykoterapi  av att få berätta om smärtor, konflikter och hemskheter, av att få reflektioner på egna handlingar i vardagen, av att hantera om försvar,  relationer, drömmar  och  problemlösande strategier,  av att bli konfronterad i val av kärleksrelationer, av att få känna omtanke, uppskattning och respekt i terapirummet.

I forskningen om VISIT ingick en öppen fråga om vad som varit bra. De tjugo första deltagarnas svar redovisas i turordning:  snabb tid, bra hjälp, duktig personal, hjälp mot panikångest, lyssnade, lyfte upp mig, blev förstådd i känsla och prat, bra råd till egen hjälp, inser att ensam inte är stark, fick prata före föräldrarna, prata ut om alla känslor, slutade med mina utbrott, allt var bra, bra bemötande, kände mig trygg, trevliga och förstående, ärlighet, lyhörda för bådas åsikter, stor kompetens, noggrannhet.

Besökarna på första linjen unga VISIT mår bra av att vi utgår från deras affekter  som besvär, behov och möjligheter, lyssnar in också kommunikationens subtilare budskap,  frågar, pratar , frågar om och klargör multifaktoriellt utifrån flera vetenskapers förklaringar, sätter upp mål och förändrar. Utvärderingar visar att besökarnas psykiska hälsa förbättras av vårt förhållningssätt.

Läs även tidigare inlägg med ULF:

Bokmärk/Dela
Fler

{ 1 kommentar… läs den nedan eller lägg till en }

1 Ola Lindgren 20 mars 2017 kl. 08:07

Hej Ulf!
Spännande att höra hur ni arbetar på VISIT. Vad som är verksamt i psykoterapi, egentligen, är ju den stora vetenskapliga fråga som fortfarande är till stor del obesvarad. Och i ljuset av det blir SoS riktlinjer som enbart är metodbaserade än konstigare. Till synes ganska olika strategier och tankesätt om psykoterapi verkar i praktiken (och i forskningen) ofta fungera lika bra. Det som Rosenzweig skrev redan 1927, att det goda resultatet inte nödvändigt betyder att teorin bakom terapin är sann, verkar stå sig. I mitt tycke ägnar man sig för litet åt forskning om interaktion och om patienters bidrag till framgångsrik psykoterapi. Därför vill jag passa på att tipsa om en guldgruva för den som delar mitt intresse.
http://www.rorinteminterapi.se
Där kommer över 400 patienter till tals. Passa på nu, för sidan stängs ned om en vecka!

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: