Hälften av alla anhöriga blir själva sjuka

av admin den 8 mars 2017

Av  Eva Lövåker, Föreningen EBL-skolan & Föreningen (H)järnkoll i Värmland.

Elisabeth Odalen Bjord, Fredrik Hjärthag och Maria Schnelzer.

Elisabeth Odalen Bjord, Fredrik Hjärthag och Maria Schnelzer.

”Att vara närstående till en person som har psykisk ohälsa var temat på landstingets öppna föreläsning i tisdags kväll. Samma dag tog jag emot ett mail med information om anhörigprojektet från NSPH. Deras undersökning visar att idag blir hälften av alla anhöriga själva sjuka och 3 av 4 behöver stöd för egen del. Det bevisar ytterligare  hur viktig den här kvällen är och hur viktigt det är att anhöriga får stöd och hjälp för att kunna fortsätta orka finnas till för sina nära.

Fredrik Hjärthag, lektor på KAU, presenterade delar av sin forskning om hur närstående påverkas när någon insjuknar i psykisk ohälsa. Forskningen fokuserade på anhöriga till personer som insjuknat i psykos men liknande påverkan kan ses hos anhöriga till personer som insjuknar i annan psykisk ohälsa. Många anhöriga har en väldigt slitsam tillvaro i kampen att hjälpa och stötta sin närstående, samtidigt ska egna känslor och reaktioner hanteras och  bearbetas, ofta parallellt med att sköta ett jobb och ta hand om eventuell övrig familj. I många fall ser man att anhöriga behöver går ner i arbetstid för att hinna och orka med tillvaron, så påverkan för anhöriga kan ju vara på flera plan, både  känslomässigt och ekonomiskt.

Maria Schnelzer,  berättade om sitt jobb som anhörigkonsulent för anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning i Karlstad kommun. Hon jobbar heltid med att stötta anhöriga på olika sätt. Det kan vara genom enskilda samtal, gruppsamtal, föreläsningar och andra aktiviteter. Hon nås enklast via mail maria.schnelzer@karlstad.se

Någon som vet hur det kan vara som närstående är Elizabeth Odalen Bjord vars föreläsning, ”Unna dig själv att må bra”, fokuserar på vikten av att ta hand om sig själv. För det måste man om man ska orka. Annars blir man själv sjuk och då är det svårt att finnas till för sin närstående. Elizabeth jämför med syrgasmasken som finns på ett flygplan. För att kunna hjälpa någon annan måste du själv ta på dig masken först. En mycket klok jämförelse att bära med sig  då det är inte alltid är så lätt i praktiken.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: