Smärta, värk och beroendeframkallande läkemedel

av bloggadmin den 20 februari 2017

Edvard Smith, PeO Kirke, Anders Olsson och Klaus Stein.

Edvard Smith, PeO Kirke, Anders Olsson och Klaus Stein.

AV PeO Kirke, psykiatrisjuksköterska vid mottagningen för Individuell läkemedels nedtrappning, Karlstad

Individuell Läkemedels Nedtrappning (INL) är en mottagning där man hjälper personer att bli fria från sina beroendeframkallande läkemedel.  Den 16/2 2017 anordnade mottagningen en temadag för att belysa komplexiteten kring opioidmedicinering. Temadagen hette ”Hantera smärta och värk”.  Glädjande nog kunde vi fylla hela samlingssalen på centralsjukhuset med personal från olika professioner och även ett par vårdcentraler följde föreläsningarna via videolänk.

Finns bättre behandlingar än farmakologiska
Temadagen belyste att opioider är ett bra läkemedel i akuta situationer, men i efterförloppet av en skada finns bättre behandlingar än farmakologiska. Anders Olsson berättade på ett förtjänstfullt sätt hur opioider har försvårat hans väg tillbaka efter skador.
Överläkare Edvard Smith som jobbar vid mottagningen för Individuell Läkemedels Nedtrappning var moderator presenterar inledningsvis dr. Ulf Törnqvist, ryggkirurg. Ulf beskriver förloppet vid två vanliga åkommor; Kotkompression och spinal stenos. Han berör vikten av att vara försiktig med bensodiazepiner och opioider. Det är multimodual behandling som ska eftersträvas. Han påpekar också att ”ofta tror man att läkemedel har bättre effekt än det egentligen har”. Ulf belyser också att det kirurgiska ingreppet har bättre effekt och gynnsammare resultat om patienten har en psykosocial stabilitet innan operationen.

HELA personalgruppen behöver vara delaktiga
Klaus Stein, smärtspecialist och distriktsläkare vid Eda vårdcentral presenterade det projekt man drivit på vårdcentralen som handlade om att rätt vård till rätt patient, och då indirekt att få ner en hög opioidförskrivning. Han belyste vikten av att man som enhet måste ha ett stabilt chefskap som är aktiv i frågan, dessutom ska HELA personalgruppen vara delaktig. Klaus listar de krav man ställer på patienten vid en nedtrappning, men också de krav patienten kan ställa på vårdcentralen. Man har inte använt sig av externa resurser i detta projekt förutom att man fört diskussioner med smärtcentrum, läkemedelskommitté och ILN. Resultatet har varit bra. Man har en radikalt minskad opioidförskrivning och patienter som är friskare och mår bättre.

Anders Olsson om hur han slutade medicinera mot värk
Anders Olsson är en person som oftast benämns som guldmedaljören eller järnmannen. Han är också en patient som har råkat ut för många skador. Anders beskriver sin historia kring vinster och erövringar, men också hjärtskärande nederlag i form av skador. Anders berättar på ett humoristiskt sätt kring olika doktorers övertygelser om vad som var rätt smärtbehandling. Till slut bestämde sig Anders att sluta med sin medicinering. ”Det var min största vinst någonsin, att sluta med dessa läkemedel”.

Om ILN mottagningen
Avslutningsvis berättade jag, PeO Kirke som arbetar som psykiatrisjuksköterska vid ILN mottagningen om hur vi jobbar.  Vi hjälper patienter att bli fria från sitt läkemedelsberoende och är rådgivande till vårdgrannar i frågor kring nedtrappning av opioider och andra beroendeframkallande läkemedel. Till oss skickar man remiss om man har patient med komplex nedtrappning. Personal och patienter kan också ringa mig för att rådfråga i nedtrappningsärenden (054-6146 04). I övrigt stämde jag bara in i det föregående talare sagt. Våra patienter säger också att de mår bättre efter avslutad opioidbehandling och några känner sig även som vinnare efter avslutande av årslång opioidbehandling.

Dagen avslutades med kaffe, frukt och mingel med diskussioner och frågor till  föreläsarna. Dessutom har sjukhusbiblioteket varit behjälpliga med att ställa ut ett bord fullt med böcker om smärta och smärtbehandling. Det tackar vi för.

Vid pennan

PeO Kirke, psykiatrisjuksköterska

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: