Krångla inte till det, små grejer gör skillnad för närstående.

av admin den 27 januari 2017

Av Wiktoria Granath, verksamhetsutvecklare, Kunskapscentrum, Landstinget i Värmland. 

Anhöriga i vården

Maria, Mona, Wiktoria, Alfa, Margareta.

Den 25 januari 2017 hade jag förmån att delta vid en heldagskonferens med titeln Stöd till anhörig. Gäller det mig som personal? Där här ett aktuell och angeläget ämne som berör oss alla då de flesta av oss är eller någon gång kommer att bli anhöriga i vården.

Sessionssalen i bibliotekshuset i Karlstad var nästan fullsatt. I publiken fanns sjukvårdspersonal från landstinget, flera värmländska kommuner, tjänstemän från landstingskansli och inte minst representanter från olika anhörig och brukarorganisationer. Landshövding Kenneth Johansson invigningstal var mycket personligt. Han pratade om den anhöriges roll, ansvar och utsatthet utifrån sin egen erfarenhet. Den personliga atmosfären genomsyrade hela konferensen. Alla deltagare bjöd på sina egna livserfarenheter utifrån en närståendes perspektiv.

Peter och Marianne Haasma berättade öppet hur de klarar av det dagliga livet med en ”objuden gäst”, Parkinson. Hustrun insjuknade i den obotliga sjukdomen för 19 år sedan. Peter berättade hur det förändrade deras vardagliga liv, hur viktigt föreningslivet är för dem och betonade vikten av närstående utbildning. Deras erfarenheter av sjukvården bekräftar att det är svårt att komma till specialistvården, men när man väl har etablerat kontakt, i deras fall med neurologkliniken, blir allt mycket enklare.

Programmet innehöll också information om de Patient- och närstående utbildningar som organiseras av Landstinget i Värmland. Anhörigföreningen i Karlstad, Anhörigas riksförbund, AHR och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga presenterade sina verksamheter.

Sist men inte minst måste jag skiva om Gunilla Matheny, distriktssköterska, beendevetare och författare med erfarenhet av anhörigfrågor och sakkunnig inom området sedan 1994. Hon pratade om anhörigstöd utifrån ett helhetsperspektiv. De 90 minuterna med Gunilla var mycket inspirerande och intressanta. Hon var personlig, karismatisk och mycket professionell. Gunilla gav oss många enkla tips för att underlätta kontakt med anhöriga/närstående. Som exempel säger hon

  • Krångla inte till det – små grejer gör skillnad
  • Du som är personal, gå genom rummet och SE den närstående!
  • Var kreativ
  • De så kallade ”Besvärliga anhöriga” har oftast en orsak till att vara ”besvärliga”
  • Att möta en patient är att möta ett liv, att möta en närstående är att möta ett liv

Dagen avslutades med en paneldiskussion som leddes av Gunilla Matheny. Tre anhöriga med olika bakgrund har på en mycket personlig och engagerat sätt berättat om sina erfarenheter i kontakter med sjukvården och kommunal verksamheten.

Om vi som sjukvårdspersonal ser och bekräftar de anhöriga blir det lättare för oss att bemöta patienten och ge dem bra vård. Som patient är det en trygghet att den anhöriga får stöd. Konferensen påminner oss om vikten av att se den anhöriga och deras roll för att ge kvalitetssäker vård.

Det var mycket bra dag och jag passar på att tacka alla de fantastiska anhöriga för deras personliga engagemang och viljan att dela med sig av det som är känsligt och viktigt.

Wiktoria Granath

 

Dagen arrangerades av Landstinget i Värmland i samverkan med Värmlands kommuners anhörigstöd.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: