Föräldraskap och psykisk ohälsa

av bloggadmin den 13 januari 2017

Av Katarina Grim, doktorand i socialt arbete vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Forskningsområde: Delat Beslutsfattande (Shared Decision making, SDM).  Aktuell som gästbloggare om medverkan som erfaren brukare i patient- och närståendeutbildningar.

Som brukarrepresentant är jag van att uppmärksamma hur den psykiatriska vården ofta haft en snäv syn på psykisk ohälsa och behandling, med alltför stort fokus på symptom, funktionshinder och följsamhet.  Under Patient- och närståendeutbildningarna vid psykiatriska mottagningen i Arvika har jag genomgående fått uppleva hur samtliga medverkande verkligen har ett vidare perspektiv som inkluderar personernas hela livssituation och sociala sammanhang.  Fokus i alla kursmoment ligger på att lyfta deltagarnas egen kunskap och förmågor och stärka deras strategier för självhjälp. För mig har det således blivit tydligt att det inte bara är de professionellas föreställningar som behöver utmanas.

Under utbildningen berättar jag om mina erfarenheter av att leva med diagnosen bipolär sjukdom. Jag pratar också om att vara förälder. Detta är ett ämne som är laddat med ångest och skuld för många. Kanske är det lättare för mig som själv vet att mitt illa-befinnande påverkat mina barn, än för en professionell, att prata om hur viktigt det är att få allt stöd och all hjälp man kan få för att hemmet ska vara en så trygg plats som möjligt för barnen. Jag har personlig erfarenhet av att man idag kan få riktigt bra stöd från psykiatrin, både i form av barnsamtal och av föräldrastödsamtal. Där har utvecklingen verkligen också gått framåt!

En annan sak som kanske är lättare för mig som själverfaren än för en professionell att ibland skämta och skratta lite om sådant som rör livet med bipolär sjukdom. Det kan bidra till att lyfta energin och stämningen i gruppen. Det har varit en del tårar men också många skratt.

Mer om barn som anhöriga

Landstingets filmer om samtal med barn som anhöriga

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården

Personliga berättelser om att vara barn i familj med psykisk ohälsa

För barn- Våga berätta!

Barn som anhöriga
Landstinget i Värmland har en riktlinje som heter Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall. Den ska säkerställa att barn ska uppmärksammas och får information när en anhörig är sjuk eller plötsligt avlider. Om detta och mer finns att läsa på Liv.se .

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: