Förening för för personer med depression och bipolär sjukdom

av Susanne Boman den 2 januari 2017

Föreningen Balans arbetar för personer med depression och bipolär sjukdom och deras anhöriga. Föreningen bildades i Stockholm 1997 av patienter och deras närstående. Sedan dess har man vuxit och idag finns det ett gemensamt riksförbund och elva regionala föreningar runtom i Sverige, bland annat i Värmland. Riksförbundet ansvarar för samordning av hela verksamheten och att sprida kunskap och förståelse för Bipolär sjukdom och depression. Föreningens övergripande mål är att:
– Skapa gemenskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
– Medverka till att öka kunskap om de här sjukdomarna i olika sammanhang.
– Vara aktiv och påverka i frågor som gäller psykiatrisk vård.
– Anordna föreläsningar och andra aktiviteter.
– Stötta och arbeta för anhöriga och närståendes situation.

Aktiviteter

Balans i Värmland har en föreningslokal i Karlstad och en i Kristinehamn via Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Föreningen anordnar kurser, föreläsningar och cafékvällar dit man kan komma för en fika, umgås och utbyta erfarenheter med andra som har erfarenhet av bipolär sjukdom som patient, anhörig, vän eller annat. Föreningen har också samtalsgrupper i form av slutna självhjälpsgrupper som man kan delta i om man är medlem. När du blir medlem i Balans hjälper du till att skapa gemenskap och bidrar till deras arbete för bättre psykiatri. Som medlem får du delta i Balansträffar och föredrag över hela landet, ta del av deras bibliotek.

Nästa Cafékväll hålls måndagen den 20 februari kl 18.00 vid Hamngatan 6A, Karlstad.

Har du några frågor om cafékvällen kan du kontakta Hans-Erik Karlsson, hanserik.ka@telia.com eller Bosse Dalmo på telefon 054 -22 15 42 eller via mail: bosse.dalmo@sv.se. cafekvall-karlstad-20170124

Vill du komma i kontakt med Föreningen balans?

Hemsida
Balans i Värmland
Balans riks

Mail
Kontaktperson Monica Andersson
monica_anders68@hotmail.com

På vårdguiden 1177 kan du läsa om Bipolär sjukdom och Depression

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: