Något annat än specialistpsykiatri och psykoterapi

av admin den 7 november 2016

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.

 

I några inlägg ska jag besvara den fråga som jag fått tidigare på Psykiatribloggen: Vad menar ni på VISIT med behandling? I förra veckans inlägg berättade jag hur vi arbetar med en aktiv behandling och  genomtänkt metodutveckling.

Sedan starten i  november 2011 har drygt 550 personer haft kontakt med  mottagningen. Behandling  på VISIT är något annat än specialistpsykiatri och traditionell psykoterapi. Vår metodik att ibland vara aktiva handlar exempelvis om trygg närvaro, praktisk och affektiv samhörighet,  socialt ansvar, gemensam kommunikation, aktiv förändring,  pedagogik, modellinlärning och praktisk affekthantering.  Alla faktorerna  är  – som jag ser det – verksamma i  psykologisk och psykosocial behandling.

Fokus på barnet och ungdomen
På första linjen unga i Hagfors ligger fokus på barnet och ungdomen.  Vilket låter självklart och givet, men så har det inte alltid varit i behandlingen av barns psykiska ohälsa.

Barnets behov i verksamheter

Barnets behov i verksamheter

Vi klargör små barns behov utifrån mötet och undersökning av barnets funktioner, resurser och grad av ohälsa, inte utifrån familjesystemets funktionsnivå, kommunikation och grad av ohälsa. Arbete med barnets  funktioner, barnets behov och  systemets resursrikaste individ är ofta tre utgångspunkter,  inte systemets mest problematiska eller ohälsosammaste individ.

Familjebehandling på mottagningen  kan  exempelvis – med samtycken –  kombineras med  specialpedagogens riktade  stöd och klargöranden i skolan. När familjen inte klarar av att förändra sina kommunikationer, mönster eller sin dynamik, då  agerar vi aktivt åt familjen i samförstånd med dem i specifika sammanhang.

Vi kan då även arbeta endast med ett subsystem om det gagnar barnet och den ene förälderns utvecklingspotentialer, under förutsättning den andre föräldern är positiv eller inte vill medverka direkt  i behandlingen  Specialpedagogen kan då selektivt öka ett barns funktion, trygghet, affektförståelse  eller impulskontroll på plats med stöd, bemötande, förändringar.  Parallellt arbetar vi med de vuxnas förändringar och mål.

Det är verksamt  att specialpedagogens åtgärder i skolan är insatta i familjens samlade behov av utveckling och förändring. Samtidigt går barnets behov av trygghet,  utveckling och förändrade strategier ibland före familjesystemets. Barnets förutsättningar och behov är alltid  prioriterade, även om de inte alltid har förtur.

Ibland använder vi en aktiv tillgänglighet och en aktiv närvaro då vi tillsammans med familjen formulerar nya strategier, lär ut affekt- och  ångesthantering eller ändrar  något specifikt hos någon i familjedynamiken.

Vi väljer  ibland med andra ord att vara specifikt aktiva istället för att vänta på en förändring som inte kommer  genom familjesamtalen, trots att vi arbetat med exponering, hemuppgifter, klargöranden,strategier/försvar,  stöd och/eller råd. När hindren är för stora eller höga kliver vi över tillsammans.

Skräddarsydd behandling
Behandlingen på VISIT individualiseras – skräddarsys – utifrån kartläggning, behovsbeskrivning och målplanering. Att vi är tre yrkesgrupper med olika kompetenser  utgör en styrka i kartläggning, analys  och behandling. Behandlingen på första linjen unga/VISIT utformas olika beroende på vilken personal klienten träffar, men vi utgår från en gemensam integrativ grundsyn. I en del frågor tycker vi också olika, vilket är en tillgång.

Vår integrering av olika tekniker och vår metod att arbeta med  parallella spår/fokus samtidigt med en enskild klient gör vår behandling till något annat  än traditionell psykoterapi.

Affekter, känslor och emotionstillstånd
Samtidigt som vi hämtar förklaring, metod och teknik från flera vetenskapliga inriktningar, är vår behandling konkret behovsstyrd  och hypotesprövande i åtgärderna.  Ett huvudfokus ligger alltid på  affekterna och emotionerna.  Affekter är inte bara upplevande och  kommunikation. Hos emotionerna finns nästan alltid klientens sökorsak, besvär och möjligheter.

Affekter och emotioner är genuina/direkta,  som lycka och glädje, som ångest och skräck. Affekter och emotioner hör samman med normalitet, differentialpsykologi och  differentialdiagnostik, vilket utgör ett av mina psykologuppdrag på VISIT. I den riktade intervjun och i teamets analyser finns alltid ett lyssnande efter specifika styrkor, möjligheter och tecken på psykos, ångest- och depressionsvalörer, suicid, bipolaritet och avvikande självbilder.  Diagnosformuläret M.I.N.I.   utgör en av flera inspiratörer för den kliniska delen av modellen.

Redan i  den första telefonkontakten kommunicerar och zoomar vi in sökorsaken, anamnes  och orsakssammanhangen.  Efterhand har vår kartläggning blivit allt mer finslipad.  Idag  kan  – vid behov – grundläggande differentialdiagnostik genomföras brådskande/akut, av oss eller av andra.

I vår behandling strävar vi ofta efter att göra  många förändringsfaktorer verksamma samtidigt.  Förståelse, acceptans, behov, möjligheter, strategier och egenansvar  utgör  några av de ständigt återkommande  förändringsfaktorerna i behandlingen.

Affekter, känslor och emotionstillstånd är viktigt  ur en annan aspekt. Som behandlare lär vi oss tidigt att vara empatiska och respektfulla. Jag brukar säga att klienterna måste känna att vi verkligen tycker om dem. Inte bara för att vi  vill  skapa en positiv relation – och ibland även en positiv överföring –  utan känslorna av att vara sedd, bekräftad och förstådd är grundläggande för oss  människor. Sådana känslor hjälper till att skapa förtröstan, hopp, tillit och inre trygghet i livet och i psykologisk behandling.

Ulf Hjelm
Psykolog VISIT

Läs även tidigare inlägg med ULF:

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: