Värmlands brukarråd

av admin den 28 september 2016

Värmlands brukarråd är en ideell fristående organisation som samarbetar med Beroendecentrum i Karlstad. Brukarrådet består av representanter från föreningar såsom Länkarna, IOGT och Verdandi. De jobbar gemensamt i viktiga sakfrågor.

Vad gör Brukarrådet i Värmland?
Organisationens syfte är att förbättra beroendevården i Värmland. Det gör man bland annat genom brukarrevisioner av olika verksamheter inom missbruk- och beroendevård. På så vis är de ett viktigt kvalitetssäkringsinstrument för att bevaka och mäta har pass väl olika verksamheter har framgång i att erbjuda en kvalitativt god och säker missbruks- och beroendevård. Genom att dokumentera hur brukarna uppfattar vårdinsatsen är de med och påverka beroendevården och. Genom sitt arbetssätt och sin funktion utgör de en medborgarnas förlängda arm in i verksamheten.

De kan i kraft av sin mångfald föra fram synpunkter och åsikter som är brett baserade på sina erfarenheter. Värmlands brukarråd jobbar också för att väcka debatt och föra upp nya frågor på den politiska dagordningen och engagera lokalpressen.

Exempel på Brukarrådets arbete:

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: