Samtal pågår i nyinvigt brukar-och närståenderum

av Susanne Boman den 19 september 2016

Monica Engström, Ann-Marie Johansson och Mona NoreklintFörgätmigej är ett rum i Psykiatrihuset där personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller med erfarenheten av att vara närstående kan mötas. Verksamheten har fått ett nytt och ljust rum i entrén och en ny samordnare. Nystarten firades den 7 september med en invigning.

Mona kommer att finnas på plats tre förmiddagar i veckan, andra tider finns brukare från Beroendecentrums brukarråd och medlemmar i brukarföreningarna tillgängliga i rummet.

– Hit kan inneliggande patienter, utskrivna, närstående och vänner komma och prata med någon som har egen erfarenhet av psykisk sjukdom och som kommit långt i sin egen återhämtning, säger Mona.

Våga vara medmänniska

Mona poängterar också vikten av att få nya perspektiv på vården, något som alla som är involverade i bemanningen av Förgätmigej bidrar med. Som samordnare arbetar hon med att ge information, kunskap och hopp till patienter, deras anhöriga och närstående likaväl som till den personal som arbetar inom psykiatriska vården. Mona har varit anställd vid Landstinget i Värmland sedan 2007 utifrån sin erfarenhet av psykos, depression, ångest, tvångstankar och heldygnsvård på psykiatrins slutna avdelningar.

– Det viktigaste är att jag idag är återhämtad och kan bära fram ett bevis för att det faktiskt är möjligt, säger hon.

– Med den egna erfarenheter som bas, ge en pratstund, andrum, stöd och hopp genom att våga vara medmänniska, det gör skillnad, säger Mona.

Ann-Marie Johansson, initiativtagare till Förgätmigejrummet har ända sedan 90-talet strävat för att brukare och närstående ska vara en del av vården. Hon gläds åt att så många föreningar och verksamheter idag är involverade i Förgätmigej och uppmanar alla att komma förbi för en pratstund.

– Det är ett äventyr att bemanna ett sådant här rum, säger hon. Visst får man ta del av mycket tragedi, men oavsett så blir det alltid givande samtal.

Ana-Karin Törnqvist, verksamhetschef vid allmänpsykiatriska slutenvården välkomnar att verksamheten startar igen. Hon upplever att en landstingsanställd samordnare underlättar brukarsamverkan mellan Förgätmigej och slutenvårdsavdelningarna. Hon ser också att det kommer bidra till möjligheterna att lyfta frågor och förbättringsförslag om innehåll i vården.

– Samarbetet och erfarenhetsutbytet med brukare och anhöriga är ett oerhört viktig komplement för att uppnå en så bra vård och behandling som möjligt, säger Anna-Karin. En lokal i direkt anslutning till vår verksamhet främjar vården, säger hon.

Förgätmigej har öppet

  • Måndag, tisdag och onsdag 09.00 -12.00  bemannas Förgätmigej av samordnare Mona Noreklint.
  • Onsdag 16.00 -19.00  bemannas Förgätmigej av olika föreningar och verksamheter med anknytning till psykiatri.
  • Torsdag 09.00 -12.00  bemannas Förgätmigej av Värmlands Brukarråd.

 

Adress

Psykiatrihusets huvudentré
Centralsjukhuset i Karlstad
förgätmigej@liv.se

 

Kontaktuppgifter
Mona Noreklint, samordnare
Mona.noreklint@liv.se
telefon 054 614296
mobil 072 565 88 75

Om invigningen i media

https://nwt.se/karlstad/2016/09/07/rum-for-erfarna-samtal

http://t.sr.se/2c7mMlt

 

Ps. Visste du att Förgätmigej utsetts till svenskans vackraste ord.

Förgät mig ej, glöm mig inte presenterades på förra årets bokmässa som det ord som tiotusentals svenskar anser som vårt språks vackraste ord.

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: