Prideveckan

av admin den 8 september 2016

Av Christina Sand, avdelningschef, Första linjen, unga Karlstadsområdet.

Under denna vecka är det Värmland Pride. Det är en del av en global rörelse där Pride-firanden på olika sätt används för att människor ska vara stolta över sin sexuella identitet, för att mångfalden i sexuell läggning och könsidentitet ska synliggöras och förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter.

Visionen med Värmland Pride är att arbeta aktivt för människors rättigheter och att upplysa om frågor som berör hbtq. Värmland Pride vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck.

De allra flesta hbtq-personer mår bra. Men andelen personer som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering, kränkande bemötande, trakasserier, hot om våld och våld skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol. Det finns även en ökad risk för självmord. Det finns mycket vi kan bli bättre på, både som medmänniska och som personal.

Inom landstinget behöver vi öka vår kunskap om hbtq för att bli bättre på bemötande som idag ofta upplevs som kränkande. Landstinget i Värmland finns med i paraden under parollen ”ett landsting för alla”, det är fint men vi måste också ställa oss kritiska frågor; hur bemöter vi hbtq-personer i vården, upplevs den jämlik och för alla?

I Sverige är det en självklarhet att man får fira Pride. Vi går glada med regnbågsflaggor genom städer och  känner oss trygga. Men det är inte en självklarhet i andra länder. I Uganda har hbtq-personer inga rättigheter alls, det är istället straffbart med långt fängelsestraff till följd.

Det är därför vi går med våra flaggor, för att ge de tystade en röst, göra de osynliga synliga när samhället vill stigmatisera och skam- och skuldbelägga dem. För att stå upp för mänskliga rättigheter och ett jämlikt samhälle. Paraden genomförs under demonstrationsrätten och är en glädjefylld och färgglad manifestation av kärlek, frihet, allas rätt att vara sig själv och allas rätt att älska den de vill.

Vi ses på lördag i paraden!

Mer om HBTQ:
Debatt: Likvärdiga rättigheter för hbt

Socialstyrelsen: Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter – Förutsättningar och exempel

Regeringen: En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

 

 

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: