Möt Katarina Grim

av admin den 17 augusti 2016

Katarina Grim

Katarina Grim

Jag heter Katarina Grim och är doktorand i socialt arbete vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Mitt forskningsområde är Delat Beslutsfattande (Shared Decision making, SDM).

Delat Beslutsfattande är ett arbetssätt som fokuserar på att öka patienters och brukares i delaktighet och ansvar för beslut kring sin vård och sina stödinsatser.  Under de senaste två åren har jag varit anställd inom Landstinget i Värmland vid Patient- och medborgarstöd.

Mitt intresseområde är patient och brukarmedverkan och mitt arbete vid Landstinget i Värmland har främst handlat om engagemang i tre olika projekt som alla handlar om att främja patientens delaktighet i vård och stöd.

Under mina två år som landstingsanställd har jag varit forskningsassistent i ett nationellt forskningsprojekt som handlar om att utveckla och implementera delat beslutsfattande i psykiatriska insatser.  Dessutom har jag medverkat som erfaren brukare i patient- och närståendeutbildning enligt Laering og Mestring-modellen.

Sedan ca 10 år tillbaka lever jag med diagnosen bipolär sjukdom. Psykisk ohälsa är förknippat med mycket stigma och många väljer att inte prata öppet om sitt tillstånd.

Jag känner mig lyckligt lottad som har fått möjligheten att i mitt arbete använda mina upplevelser av att leva med psykisk ohälsa.  Med mina åtskilliga erfarenheter av möten i och insatser från vården, och av att ha hittat egna hanteringsstrategier för återhämtning och balans, värderas jag inte bara som patient utan också som kunskapsbärare. Det i sig är väldigt återhämtningsfrämjande!

Under en tid framöver kommer jag att gästblogga om min medverkan som erfaren brukare i de patient- och närståendeutbildningar som psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arvika genomfört. Utbildningen har riktat sig till personer med bipolär sjukdom och deras närstående och vi har jobbat enligt Laering og Mestring-modellen.

Bokmärk/Dela
Fler

{ 3 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

1 Åsa Jildesten 5 september 2016 kl. 14:21

Hej Katarina!
Skulle gärna vilja komma i kontakt med dig. Jobbar som Personligt ombud och skulle vilja bjuda in dig till vårt kontor.
Hör av dig är du snäll.
Med vänlig hälsning
Åsa Jildesten
054-5405336

2 wiktoria 19 augusti 2016 kl. 09:31

Dina egna erfarenheter kombinerade med den teoretiska kunskapen som du besitter är guldvärda för oss som arbetar på olika sätt med patientarbete. Det blir ett nöje att läsa dina inlägg.

3 Susanne Boman 19 augusti 2016 kl. 09:03

Ska bli jättespännande att följa dina inlägg.

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: