Nollvision för självmord i Värmland

av admin den 1 augusti 2016

Tillsammans med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer vill landstinget arbeta för en förändring och minska antalet självmord i Värmland.

I linje med regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv har  Landstinget i Värmland gjort en plan för nollvision för självmord. Beslutet innebär att:

  • Landstinget tar initiativ till en analys av området självmordsförebyggande arbete tillsammans med kommunerna i länet.
  • En handlingsplan tas fram tillsammans med berörda huvudmän.
  • En regional samordningsfunktion inrättas och finansieras genom statsbidrag.

Planeringen för samverkan påbörjades redan under våren. Flera aktörer runt om i länet har redan visat intresse för arbetet. Marie Niljung som är volontär i den ideella organisationen Suicide Zero är en av dem.

Suicide Zero arbetar för att öka kunskapen om suicid och för att påverka politiker att fatta beslut som behövs för att minska antalet självmord. Marie har själv förlorat båda sina föräldrar genom självmord och håller nu föreläsningar för att minska tabu och skam och för att berätta om hur man som privatperson kan rädda liv genom att våga fråga.

Läs mer på liv.se om landstingets arbete kring självmordsprevention.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: