Föreläsningar om psykiatri fortsätter

av Elisabet Petersson den 17 maj 2016

Det var våren 2013 som psykiatrin började med föreläsningar för allmänheten. Föreläsningarna har under de tre åren lockat över 900 besökare. Två föreläsningar, neuropsykiatri och bipolär sjukdom, var så välbesökta att alla som ville vara med inte fick plats i lokalen. De föreläsningarna gick i repris.

Vid fyra av de nio föreläsningarna hade åhörarna möjlighet att besvara en utvärderingsenkät. 227 personer svarade på frågan om vad föreläsningskvällen betydde för dem. Några kryssade i fler än ett svar. Svaren fördelade sig enligt nedan.

Föreläsningen gav mig mer än jag förväntat mig 71
Nu förstår jag bättre vad sjukdomen innebär 152
Jag lärde mig inget nytt 15

 

Det fanns också möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser av och tankar om kvällen. Några av svaren som kom in är dessa:

  • Jättebra att få höra någon som berättar om sina egna erfarenheter. Jag tror att det skapar den bästa förståelsen.
  • Man är inte ensam, TACK!
  • Fortsätt med föreläsningar.
  • Mer tid för frågor.
  • Önskar mer fokus på hur man ska agera som anhörig, vän, kollega.
  • Bra med olika föreläsare.
  • Det gav mig mycket.
  • Tycker det är viktigt att belysa vilken hjälp man kan få.

Föreläsningarna fortsätter

Det står nu klart att landstinget kommer att fortsätta arrangera föreläsningar om psykisk hälsa och ohälsa för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Tanken är att nästa föreläsning ska hållas i oktober.

Teman som hittills tagits upp under föreläsningarna

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: