Resima del ett snart komplett

av Monica Hedman den 4 maj 2016

Då har vi snart uppnått delmål ETT som innebar att all patientnära vårdpersonal skall ha fått de två första dagarna av grundutbildningen innan semesterperiodens början, vecka 20 är vi i hamn med de fastanställda (med ett fåtal undantag) och under vecka 24-25 utbildas våra semestervikarier. Att få ta del av införandet av en ny arbetsmodell är ett privilegium och en energi boost. Så många otroligt bra diskussioner, erfarenheter och tankar som vi instruktörer fått ta del av, att få utbilda är en utbildning i sig faktiskt.

Nästa vecka kommer vi instruktörer från Karlstad och Kristinehamn att samlas igen för att själva få vidareutbildning. Äntligen kommer vi att få träffa våra kära norrmän Bjørn-Petter och Espen men tyvärr så är inte Geir med denna gång då han är upptagen på annat håll, kanske att det blir en del mindre norgehistorier då, kanske inte.

Något som jag själv tänkt på en del under den här perioden vi utbildat är att vi har en massa kompetens och erfarenhet i att ta hand om våra patienter men att vi ibland missar att lyssna och ta hand om varandra. Under utbildningen har vi tagit upp till diskussion vikten av att se människan och inte beteendet eller diagnosen, det är lättare att skapa en allians med patienten om vi kan relatera deras livssituation till något mer begripligt för oss själva. Det är lättare för patienten att känna tillit om de känner att vi som vårdpersonal är genuint intresserade av hela deras livssituation.

Jag upplever det som att det är ganska högt i tak på vår arbetsplats, att vi kan ha olika åsikter och tankar om rutiner, regler och förändringar etc. Jag upplever också att förändringar är okej till en viss nivå dvs. inte för stora och inte för ofta, det är inte för inte vi bor i landet lagom. Tyvärr upplever jag också allt för mycket ”JANTE” och att bara genom att någon föreslår en förändring så upplever någon annan sig kritiserad. Så lite mer nyfikenhet på människan bakom kollegan också så vi får till en bättre dialog och förhoppningsvis en större tolerans till våra olikheter.

Snart är det sommar och semestertider, vi instruktörer kommer hålla igång repetitioner i Resima kontinuerligt även då. Onsdagar kl. 14-15 på plan fem i psykiatrihuset är det tid för repetition, passa på att komma då med en kollega eller två från din egna avdelning när det finns möjlighet.

 

Trevlig vår

Bokmärk/Dela
Fler

{ 3 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

1 Christina Sand 12 maj 2016 kl. 14:53

Så härligt att höra Monica! Ni gör ett fantastiskt arbete med att öppna upp för reflektion kring att vara nyfiken på patienterna utan att se bara diagnos och att skapa trygga relationer till kollegorna! Det hoppas jag blir win-win för både patienter och personal.

2 Monica Hedman 11 maj 2016 kl. 15:29

Tackar som ödmjukast Ola. Jag tror verkligen att insikten finns hos oss alla i verksamheten men att den tyvärr skyms ibland pga. våra egna yttre omständigheter. Desto viktigare då att vi kollegor finns där för varandra.

3 Ola Lindgren 11 maj 2016 kl. 09:01

En eloge! Ni gör ett beundransvärt arbete. Och den goda insikt du beskriver, att patienterna inte är diagnoser utan människor i unika livssituationer och bör mötas som sådana, lovar gott för patienterna. Man kan hoppas att den insikten omfattas av samtliga i verksamheten.

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: