Minskad litiumförskrivning risk för bipolära patienter

av Susanne Boman den 1 april 2016

I en ny forskningsstudie som bygger på data från kvalitetsregistret BipoläR ser man att användningen av läkemedlet litium har sjunkit under åren 2007-2013. Det skriver Registercentrum Västra Götaland i sitt senaste nyhetsbrev.

Litium används för att förebygga mani och depression samt behandla maniska tillstånd vid bipolär sjukdom. För kvinnorna sjönk litiumanvändningen från 64 till 53 procent. Bland män gick den ner från 71 till 59 procent. Samtidigt som litiumförskrivningen till patienter med bipolär sjukdom har sjunkit har användningen av preparaten lamotrigin och quetiapin ökat.

Enligt registerhållaren för BipoläR, Mikael Landén, professor vid Karolinska Institutet och Sahlgrenska akademin ger Litium, enligt befintliga evidens, det bästa skyddet mot sjukdomsskov och självmordsförsök. I nyhetsbrevet säger Mikael Landén att Litium förstås inte passar alla. Vissa får biverkningar och andra mår bättre på andra preparat. Han menar att det kräver mer av behandlaren att skriva ut litium då man behöver genomföra både serumkoncentrationsmätningar och årskontroller. Mikael Landén säger också att det behövs mer utbildning för nya generationers psykiatrer i hur man hanterar litium och att det här visar hur viktigt det är med kvalitetsregister. 

Psykiatrin i Värmland deltar i sju av tio psykiatriska register som är anslutna till Registercentrum Västra Götaland:

  • BipoläR
  • BUSA
  • ECT
  • PsykosR
  • Riksät
  • RättsPsyk
  • SBR

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: