Reaktioner i samband med allvarliga händelser

av admin den 11 mars 2016

Av Per-Olov Michel,  överläkare, docent i katastrofpsykiatri, Landstinget i Värmland

Mellan 50 och 60 % av alla människor i samhället kommer att drabbas av allvarliga händelser och mellan 5 och 30 % riskerar att utveckla psykiska problem över tid i form av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, ångestbesvär eller beroendesyndrom. Av dessa kan cirka en tredjedel utveckla långvariga kroniska besvär.

Det viktigaste en enskild drabbad kan göra är att söka stöd i sitt sociala nätverk, vara flexibel i sitt förhållningssätt till händelsen, med vilket menas att man till exempel ägnar sig åt positiva aktiviteter för distraktion men att man samtidigt inte undviker att mentalt hantera sina upplevelser. Om den drabbade inte kan återhämta sig efter två, tre veckor bör man söka professionellt stöd. En ökad medvetenhet om detta kan sannolikt stärka återhämtningsförmågan hos enskilt drabbade.

 ———————————————————————————————–

Tisdagen den 15 mars kl 18:00-20:00 i Sessionssalen, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, Karlstad anordnar psykiatrin i Värmland  en föreläsningskväll om traumatisk stress.

Föreläsningskvällen ger information om vad det innebär att ha traumatisk stress och vilken hjälp sjukvården kan ge.

Program:

18.00 Inledning
Moderator Anders Andrén, folkhälsostrateg vid Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland.

18.10 Det händer i hjärnan vid en traumatisk händelse
Per-Olov Michel, överläkare, docent i katastrofpsykologi, Landstinget i Värmland.

Per Olov berättar om vad som händer i hjärnan hos människor som är med om en traumatisk händelse. Han berättar också om varför en del av dem utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Du får veta vad en närståendes stöd betyder för den som varit med om en allvarlig händelse – och vad du själv kan göra för att hantera traumatiska upplevelser.

18.40 Behandling av posttraumatisk stress
Katarina Pluto, kurator och leg. psykoterapeut på Centrum för traumatisk stress, Landstinget i Värmland.

Posttraumatisk stress är ett tillstånd som kräver olika behandlingsmöjligheter från hälso- och sjukvården. Katarina berättar om vilken behandling som Centrum för traumatisk stress kan erbjuda.

18.55 Paus
Möjlighet att prata psykisk hälsa med varandra och med olika utställare.

19.10 ÅSS och Balans
Medlemmar i ÅSS i Karlstad och Balans Värmland berättar om sin verksamhet.

Åss Värmland är en del i Svenska ångestsyndromsällskapet. Balans är ett riksförbund för personer med bland annat depression.

19.20 Från långvarigt trauma till liv i hjärtat
Yasmine Ejner Lind, attitydambassadör i (H)järnkoll.

Tvångstankar, ångest och oförklarliga upplevelser – det är något av det som Yasmine upplevde under sin barndoms- och tonårstid. Så småningom konstaterades att hennes mående orsakats av upplevelser i tidiga barndomen och hennes diagnos ändrades från schizofreni till posttraumatiskt stressyndrom. Efter en längre utredning fick hon diagnosen dissociativ identitetsstörning.

Yasmine berättar om vägen fram till beslutet att välja livet och om hur hennes liv ser ut idag. Hon vill ge hopp, sprida kunskap om traumarelaterade problem och visa att det finns en väg ut ur mörkret.

19.50 Avslutning
Moderator Anders Andrén m.fl.

Ingen deltataravgift, ingen anmälan, begränsat antal platser.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: