Specialistsjuksköterska i psykiatri

av Susanne Boman den 3 mars 2016

– Utbildningen till psykiatrisjuksköterska har gett mig en enorm trygghet i min yrkesroll, säger Jonna Berg, specialistsjuksköterska vid intensiva insatser, BUP.

Jonna Berg, specialistsjuksköterska i psykiatri.

Jonna Berg, specialistsjuksköterska i psykiatri.

Genom vidareutbildningen har Jonna skaffat sig kunskap om psykiatri baserad på vetenskapliga grunder.
– Det gör att jag har större förståelse för patientens mående och kan ge den vård som krävs för just den patientens tillstånd istället för att behöva förlita mig på uppfattningar som annars kan vara byggda på fördomar, säger Jonna.

Intresset för psykiatri väcktes
Jonnas intresse för psykiatri väcktes redan under hennes praktiktid vid Piva i Västerås.
– Att jag kunde göra så mycket för patienten bara genom bemötandet ochatt det gjorde en stor skillnad fascinerade mig, säger hon.
Efter sin sjuksköterskeexamen var Jonna åter på Piva. Men nu vid psykiatrin i Värmland. Sedan dess har hon även provat på att jobba inom psykiatrisk öppenvård.
Efter några år bestämde hon sig för att hon ville lära sig mer och sökte till programmet för specialistsjuksköterska.
– Som sjuksköterskeelev får man så otroligt lite psykiatrikunskaper med sig i grundutbildningen. Jag ville lära mig mer, få större förståelse för patienterna och deras psykiatriska tillstånd, säger Jonna.

Berikande och nyttig utbildning
Jonna läste till specialistsjuksköterska via Linköpings universitet. Men studiegrupperna är placerade i Karlstad där man både har sin basgruppshandledare och gör sin verksamhetsförlagda utbildning.
– Vi var en grupp från Karlstad som läste ihop och vi hade väldigt roligt tillsammans,berättar Jonna.
– Jag är väldigt nöjd att jag gjorde detta.Det har berikat mitt arbete och jag har haft stor nytta av utbildningen i min kliniska vardag.
– Om fler specialiserade sig tror jag det skulle bli lättare för oss att få ett större gehör för ny kunskap och få en psykiatrisk vård med ökad kvalitet, avslutar Jonna.

 

Funderar du på att studera vidare till specialistsjuksköterska? 

Om du är nyfiken på och vill veta mer om landstingets olika verksamheter med specialistinriktning finns möjlighet att ta reda på mer genom att träffa yrkesverksamma specialistsjuksköterskor.Du får också träffa representanter från Karlstads universitet som berättar mer om utbildningarna och informerar om behörighetskraven.

När: Måndagen den 7 mars klockan 10-14
Var: Centralsjukhuset i Karlstad i foajén utanför biblioteket

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: