Invigning av vårdplatser för patienter som behöver akut abstinensbehandling

av Susanne Boman den 22 februari 2016

Anna-Karin Törnqvist, Olof Falk, Gunilla Andersson och Marianne Utterdahl

Anna-Karin Törnqvist, Olof Falk, Gunilla Andersson och Marianne Utterdahl

Snittar, tal och mingel – alla inslag som hör till en lyckad invigning fanns på plats när landstingsrådet Marianne Utterdahl (SIV) tillsammans med allmänpsykiatriska slutenvården knöt ihop banden vid invigning av beroendeplatserna.

Bandknytningen symboliserade målet med beroendeplatserna vid avdelning 41. En sammanhållen vårdkedja för missbruks- och beroendevården är ett prioriterat område för hela Landstinget i Värmland. På plats vid invigningen var därför även landstingsdirektör Gunilla Andersson.

– Beroendeplatserna på avdelning 41 är viktiga för att skapa en mer differentierad vård som kan möta patienternas behov, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Landstingsdirektören förklarar att satsningen helt och hållet följer i linje med landstingets fyra övergripande mål som handlar om bättre vårdkvalitet genom differentierad vård, inga köer genom en välfungerande vårdkedja, inga vårdskador och respektfulla möten.

Bemötandet är en del av den kompetenshöjning som Olof Falk, avdelningschef för beroendeplatserna arbetat aktivt med på olika sätt tillsammans med personalen.

– Beroendeplatserna innebär att vi kan ge patienten rätt vård vid rätt tillfälle, säger Olof Falk, avdelningschef vid avdelning 41.

– Nu kan patienten få en kontinuitet i vårdkedjan istället för att bli bollade mellan olika avdelningar. Det nära samarbetet med Beroendecentrum, laromottagningen och kommunen innebär att nätverket runt patienten blir mer sammanhållande.

Olof berättar att avdelningspersonalen varit enormt engagerad under hela planeringsfasen och är mycket motiverad. Detta bekräftas av Johan Sterner som är skötare på avdelning 41.

– Vi är en samspelt personalgrupp med många års erfarenhet av psykiatrisk vård, säger Johan Sterner.

– Genom den kompetensutveckling vi fått inför denna satsning, har vi blivit ännu mer rustade att ge en god vård till patienter med beroendeproblematik. En stor skillnad blir att vi nu även får tydliga riktlinjer för hur vi behandlar patienter som behöver akut abstinensbehandling och därigenom säkrar att alla får en lika god vård.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: