Forskning i fokus

av Susanne Boman den 16 februari 2016

Varje år arrangerar Landstinget i Värmland en dag där forskare och forskningsintresserade möts. I år går evenemanget under namnet Forum Värmland och görs i samarbete med Karlsatads universitet.

Psykiatrins FoU på Forum VärmlandPsykiatrins FoU – enhet är som vanligt på plats med en handfull postrar. Det är faktiskt fler än någon annan verksamhet från hälso- och sjukvården.

Vi som deltar är:

Kjerstin  Almqvist, adjungerad professor i medicinsk psykologi och enhetschef på psykiatrins FoU deltar med sin genomförandestudie Child patent Psychotherapy, en nationell utvärdering av insatser för våldsutsatta barn.
Per-Olof Michel docent presenterar studien  av negativa barndoms erfarenheter hos patienter inom psykiatriska slutenvården.
Maria Marinopoulou, psykolog och doktorand ingår i Selmastudien och forskar om Asperger syndrom och schizofreni.
Jag presenterar psykiatriska kvalitetsregistret och den priosatsning som görs i Värmland.
Katarina Grim, forskningsassistent deltar i ett forskningsprojekt om Shared decisionmaking- delat beslutsfattande för brukare med psykiatrisk ohälsa.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: