Patienten ska slippa läkemedelsberoende

av Susanne Boman den 15 februari 2016

Av Christina Ledin, Distriktsläkare i Värmland

Som läkare vill jag hjälpa mina patienter. Ända sedan antiken har vi strävat efter att bota ibland, lindra ofta och alltid trösta. Men någon gång kan det kortsiktiga lindrandet av symtom göra att grundproblemet blir större på sikt.

Akut smärta kan och bör lindras. Svår smärta kan behöva lindras med morfinliknande läkemedel.
Men vid långvarig muskel- eller ledsmärta har morfinliknande läkemedel ofta dålig effekt och ger biverkningar i form av trötthet, koncentrationssvårigheter och trög mage. Det kan i sin tur göra att den vi vill hjälpa mister den styrka han eller hon behöver för att på längre sikt bygga upp kropp och själ med träningsprogram och kanske psykologisk behandling.
Högre doser behövs för att läkemedlet ska få effekt och om behandlingen avbryts får patienten abstinenssymtom. Ett beroende har uppstått.
Med lugnande medel och sömnmedel förhåller det sig på ett liknande sätt. Långtidsbehandling med lugnande medel och sömnmedel riskerar att göra mer skada än nytta.
Vi ska minska förskrivningen
Läkare i Värmland skriver ut mer beroendeframkallande smärtstillande, lugnande och sömnmedel än läkare i resten av Sverige.
Det är inte rimligt att vi som bor i Värmland skulle behöva mer av de här läkemedlen och vara mer utsatta för biverkningarna och risken för beroendeutveckling! Därför har läkemedelskommittén startat ett långsiktigt arbete för att minska förskrivningen.

Här är några exempel på hur vi arbetar:
• Hälso- och sjukvårdens verksamheter får regelbundet statistik över hur mycket beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut och vi för en diskussion om förskrivningen.
• Vi ser över rutiner kring förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.
• I personaltidningen och andra interna informationskanaler berättar vi för landstingets personal om arbetet.
• De som skriver ut läkemedel, men också annan personal, får utbildning som rör beroendeframkallande läkemedel.
• Patienter får på olika sätt information om varför det är viktigt att använda dessa läkemedel enligt läkarens ordination och varför läkemedlen oftast bara ska användas under en kort tid.

Vi kan se hur vissa enheter som haft hög förskrivning börjat bryta trenden och vi är spända på den fortsatta utvecklingen. Förhoppningen är att Värmland ska bli av med ”ledartröjan” inom ett år!
Viktigast är att våra patienter ska slippa biverkningar, beroende och abstinens. Vi vill ge våra patienter större möjlighet till god livskvalitet utan onödiga beroendeframkallande läkemedel.

 

Läs mer på liv.se och på 1177.se

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: