Nya beroendeplatser vid slutenvården

av Elisabet Petersson den 10 februari 2016

Landstingets psykiatriska verksamheter har länge sett ett behov av mer specifika vårdplatser för personer som har missbruk eller beroende i kombination med psykisk ohälsa eller sjukdom. Nu har fyra sådana platser skapats i psykiatrihuset i Karlstad.

– Det känns mycket bra att beroendeplatserna kunnat öppnas. Tidigare har de här patienterna vårdats på flera olika avdelningar inom psykiatrin. Nu har vi möjlighet att ge dem en vård som är anpassad för just dem, säger Anna-Karin Törnqvist som är verksamhetschef för allmänpsykiatriska slutenvården.

Beroendeplatserna finns till för patienter som behöver akut abstinensbehandling. Det gäller personer som tagit någon oklar drog men inte behöver akutmedicinsk övervakning eller som är i en situation med överhängande risk för delirium. Platserna finns också för patienter som på grund av alkohol- eller drogproblematik vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Räknar med fullbelagt

De nya platserna finns på avdelning 41. På avdelningen finns också två platser för psykiatrisk intensivvård. Platserna för patienter som har missbruk eller beroende samtidigt som de har psykisk sjukdom öppnades första februari. Första veckan var platserna inte fullbelagda men Anna-Karin Törnqvist räknar med att de oftast kommer att vara det längre fram.
– Drygt 30 procent av dem som söker till psykiatriska akutmottagningen har problem med alkohol eller droger i kombination med psykisk ohälsa eller sjukdom så det finns ett stort behov av att ha en avdelning för just dem och anställda som kan just den här problematiken.

Varje dag är det runt tio personer med ett beroende som vårdas på de psykiatriska avdelningarna i Karlstad.
– Vi kommer även i fortsättningen att ha patienter med beroende inlagda på olika avdelningar men de som har störst behov av en beroendeavdelning i ett akut skede kan vi nu lägga in på avdelning 41.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: