Bergenmodellen blir RESIMA i Värmland

av Monica Hedman den 15 oktober 2015

Hej igen, det har varit en intensiv höst för oss instruktörer i Resima. Vi har gått utbildningen under vecka 35-39 i sammanlagt 11 intensiva dagar. Vi är nu totalt 18 utbildade instruktörer inom Division psykiatri i Värmland, 11 av oss jobbar inom slutenvården i Karlstad resterande på rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn.

I och med utbildningen har vi också bytt namn på arbetsmodellen till Resima som står för Resurser i möte med aggression. Bergenmodellen är en arbetsmodell som är utvecklad speciellt för Stockholms Läns Landsting av instruktörerna från Resima i samarbete med Anna Björkdahl psykiatrisjuksköterska i huvudstaden med fokus på hennes teori om våldsprevention. Vi är utbildade i Resima av Bjørn-Petter Hanssen och Geir Olsen som är de två som utvecklat modellen och till sin hjälp har de haft med sig Espen Dørdal. Alla tre har lång erfarenhet av psykiatriskt slutenvårdsarbete på kliniker i Norge och Sverige.

Nu till lite om vad Resima handlar om i det dagliga arbetet, vi har under utbildningens gång pratat om aggressivitet, varför vi som människor ändrar beteende och kan bli våldsamma när vi blir arga. Varför en del människor har lägre toleransnivå och blir våldsamma för minsta lilla motgång, hur vi som personal kan förebygga våld genom att lära känna igen vad det är som föranleder ett våldsamt beteende. Vi har diskuterat gränssättande åtgärder, varför vi har regler och rutiner, att det är viktigt att dessa är kända av alla och att de har ett tydligt syfte. Vikten av ett bra samarbete, en bra riskbedömning och konsekvenserna som blir när man inte har en rutin för uppföljning efter hot och våld, lika viktigt för patienten som för personalen. Lugnande strategier handlar om att man medvetengör sin egen framtoning och hur man på ett bra sätt kan lugna en rädd,och aggressiv patient bara genom kroppsspråk och bemötande.

De fysiska teknikerna är lite annorlunda mot de som vi använder oss av idag. Fokus ligger som idag på att undvika skador på patienter och personal men också på att inge trygghet, tillit och minska obehaget även vid tvångsåtgärder. Fyskiska tekniker är alltid omdiskuterade men vi hoppas att alla är införstådda med att de behövs i vårt arbete och att vi arbetar förebyggande så långt det går med att undvika tvångsåtgärder. Tyvärr kommer vi aldrig ifrån att det uppstår situationer med hot och våld men vi kan arbeta för att tvångsåtgärder sker på ett tryggt och etiskt försvarbart tillvägagångssätt.

Jag avslutar dagens inlägg med två meningar från Bjørn-Petter som väl sammanfattar Resima;

Ett genuint intresse för människan bakom beteendet.

En gemensam plan i huvudet på oss personal om hur vi skall lösa en  våldsam situation när den uppstår.

 

Allt för denna gång

Monica

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: