Föreläsning i Torsby om självmordsprevention och första hjälpen till psykisk ohälsa.

av Susanne Boman den 5 oktober 2015

Eva Bonander från Svenska kyrkan

Eva Bonander från Svenska kyrkan

Tid: Måndag 12 oktober 17:30 – 19:30

Plats: Församlingshemmet i Torsby, Kyrkogatan 26

Alla intresserade hälsas välkomna till en föreläsning med Eva och Johan Bonander från Svenska kyrkan. Eva och Johan har tillsammans lett arbetet med Svenska kyrkans suicidpreventionsprojekt i norra Värmland, SsiV.

Under föreläsningen ger de basfakta kring självmordsprevention och suicidalitet och berättar om läget i Sverige och Värmland. De berättar också om MHFA, Mental Health First Aid, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. MHFA är en folkbildningskurs i första hjälpen till psykisk hälsa från Karolinska institutet.

Kunskap om första hjälpen och hjärt-lungräddning har bidragit till att folk i allmänhet vet hur man kan rädda liv vid en akut kroppsskada. Men när det gäller psykisk ohälsa är kunskapsnivån låg. Okunskap, oförståelse och fördomar kan leda till att psykiska problem uppmärksammas sent och hindra personer att söka rätt hjälp i tid. För att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa finns utbildningen MHFA – Första hjälpen till psykisk ohälsa.

Föreläsningen sker i samverkan med Svenska kyrkan.

Fler aktiviteter under psykiatriveckan 10-16 oktober.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: