Var med och förbättra den psykiatriska vården

av Susanne Boman den 9 juli 2015

Kvalitetsregister samlar in uppgifter som handlar om patienters sjukdomar och vad patienterna får för be-handlingar. I registren samlar man också in uppgifter som visar om behandlingarna hjälper patienterna eller inte.

Genom att samla in data som redovisas statistiskt kan man se vårdkvaliteten på respektive landsting. På så vis hjälper registren oss att se om vi gör ett bra jobb eller inte. Vi kan också se vilka behandlingar som är bäst för patienterna.

Det är bra om det finns fakta om många patienter i ett kvalitetsregister. Ju fler personer som är med och lämnar uppgifter till registret desto säkrare kan vi vara på att det vi kommer fram till är rätt.

Genom att vara med i kvalitetsregistren är man med och bidrar till möjligheter att förbättra vården. Fråga oss gärna om kvalitetsregistren när du besöker någon av våra mottagningar. Berätta för din behandlare att du vill vara med och lämna uppgifter. Det kanske inte förändrar den vård du får just nu. Men uppgifterna bidrar till att vården kan bli bättre i framtiden. Det har många patienter stor nytta av.

Det finns kvalitetsregister för olika sjukdomar och för olika behandlingar. Psykiatrin i Värmland är med i åtta olika register: BipoläR, BUSA för ADHD, ECT, PsykosR, RIKSÄT för ätstörningar, RättspsyK och SBR för missbruk och beroende.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: