Rättspsykiatriska kliniken i Säter

av Monica Hedman den 26 maj 2015

På rättspsykiatriska kliniken i Säter arbetar de enligt Terma (Bergenmodellen) sedan 2010. Det var under en utbildning i Stockholm tidigare i år som vi fick kontakt med Anna, en av deras huvudinstruktörer. Vårt intresse och hennes engagemang i Terma gjorde att vi kom att prata en del i pauserna under utbildningsdagarna, det hela slutade med att Anna bjöd oss att komma till Säter för att på plats se hur de arbetade med Terma på kliniken.

Vecka 16 var Maria och jag till Dalarna och rättspsykiatrin i Säter under fyra dagar. Anna visade oss runt på kliniken och berättade om införandet och underhållet av Terma på kliniken. Anna och övriga instruktörer fick sin grundutbildning 2010, därefter har de en utbildningsdag bara för instruktörer en dag per år med instruktörerna från Norge som utbildare. Höst och vår har instruktörsgruppen en planeringsdag inför kommande halvår.

Personalen på Rättspsykiatriska och Allmänpsykiatriska klinikerna har alla en grundutbildning. Det tog ca 1,5 år att genomföra utbildningen av all personal, därefter sker kontinuerligt uppföljande utbildning minst en gång per år och person. Tillfälle till receptionsutbildning finns varje tisdag då två av instruktörerna finns på plats i utbildningslokalen under två 1,5 timmars pass. Ämnet för dagen styrs av önskemål från avdelningscheferna. För tillfället handlar repetitionsutbildningarna mer om bemötandefrågor än om att öva nedläggning.

Mötet med Anna gav oss svar på många av de frågor som poppar upp i huvudet nu när vi skall införa Bergenmodellen inom psykiatrin i Värmland. Efter förmiddagen med Anna var det dags för oss att följa med det dagliga arbetet ute på avdelningarna. De närmaste två dagarna fick vi gå bredvid personalen på avdelning 30 och 31, de två avdelningarna hade de flesta tvångsåtgärderna just nu. En helt ny värld för mig kan jag säga som aldrig satt min fot på en rättspsykiatrisk klinik tidigare, för Maria var det ett tillfälle att jämföra Säter och Kristinehamns klinikernas likheter och olikheter.

Efter drygt två dagar inom rättspsykiatrin kan jag konstatera att mycket av arbetet handlar om att avvakta, observera, avleda och att bara finnas tillgänglig. Det skiljer sig en hel del från mitt arbete idag på en del punkter men mycket är också lika bara att det är ett helt annat tempo på en akut slutenvårdsavdelning. Det som framförallt skiljer klinikerna åt är tiden på avdelningen då Säters patienter vistas flera år hos dem och våra patienter som har en medelvårdtid på bara några veckor. Utmaningen för oss blir därför att lära känna patienterna så pass bra på kortare tid för att kunna ge en bättre vård eftersom mycket av Bergenmodellen handlar om bemötande.

Min summering av fyra dagar på Rättspsykiatriska kliniken i Säter; 1) engagerade instruktörer, 2) tillgänglig lokal, 3) god planering, 4)tid och tålamod till de som inte är motiverade och Bergenmodellen är införd och antagen inom psykiatrin i Värmland till ca 95 %.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: