Rapport från Attention om läkemedelsuppföljning

av Mona Noreklint den 24 maj 2015

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation som bland annat jobbar för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Organisationen genomför enkätundersökningar, publicera rapporter och medverkar i referensgrupper.

Nyligen publicerade de en rapport om läkemedelsuppföljning och vilka förbättringar som ders medlemar efterfrågar.

1 650 medlemmar med erfarenhet av ett eller flera läkemedel kopplade till sin egen eller sina barns neuropsykiatriska funktionsnedsättning, har svarat på enkäten. Majoriteten av de svarade har en positiv upplevelse av läkemedelsuppföljningen. Men medlemmarna pekar också på områden som brister. Tyngst upplever man bristen på kontinuitet, det vill säga, att man tvingas träffa nya läkare gång på gång.

Du hittar hela rapporten på förbundets hemsida.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: