AT-mingel med LiV

av Susanne Boman den 6 maj 2015

Ikväll minglas det för glatta livet vid Centralsjukhuset i Karlstad. Det är Landstingets Studierektorskansli som bjudit in alla AT-läkare i Värmland på en rekryteringkväll som heter  ” Fortsatt liv inom LiV”. Syftet är att olika kliniker och vårdcentraler visar upp vad de kan erbjuda för möjligheter till den som vill fortsätta sin utbildning till specialist läkare inom Landstinget i Värmland (LiV).

Vi bjuder på hjärngodis

Vi bjuder på hjärngodis

Division psykiatri är självklart på plats och representeras av studierektor Ulrika Kullberg och verksamhetschefen på länsgemensam psykiatri, Carolyn Isaksson samt HR – strateg Kerstin Aldefors Persson. Psykiatrin har många intressanta verksamheter där den som gör ST kan lära sig psykiatrins alla områden och yrkeskunskaper. Just nu finns tillfälle för tre nya ST-läkare att påbörja sin utbildning till psykiater.

Landstinget i Värmland vill stimulera till klinisk forskning redan under ST-tiden. Därför finns också representanter från centrum för klinisk forskning (CKF) med i mingelvimlet för att berätta mer om de stimulansbidrag och forskningsanslag man kan få från CKF. Division psykiatri har också en egen forsknings- och utvecklingsenhet där ST-läkarna har tillgång till erfarna forskare och handledare som kan hjälpa till med det obligatoriska vetenskapliga arbetet och kvalitetsarbetet.

 

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: