Större fokus på tre förbättringsområden

av Karin Haster den 10 mars 2015

Patientens behov står i centrum när Landstinget i Värmland arbetar fram en utvecklingsplan för hälso- och sjukvården. Alla verksamheter arbetar tillsammans för att förbättra kvaliteten på vården. Psykiatrin tar sin del av ansvaret och satsar på tre stora områden.

Vi har identifierat områden där vi idag inte tillgodoser patienteras behov fullt ut. Dessa områden är:

  • Somatisk samsjuklighet
  • Sammanhängande vårdkedja för personer med missbruksproblematik
  • Förebyggande arbete för att förhindra självmord

Vi har starkt stöd från landstingsledningen att starta processer för att förbättra vården inom dessa områden och här arbetar vi över alla specialitetsgränser för att skapa goda vårdflöden.

Det är många pågående arbeten inom varje område men vi behöver fokusera, konkretisera och tydliggöra processerna. Och vi vill få hög kvalitet kopplat till forskning och nationellt arbete. Därför rekryterar vi nu tre specialistläkare som kan vara både processledare och kliniskt verksamma inom psykiatrin i Värmland.

Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta med utveckling av vården men också vara kvar i det kliniska arbetet och bygga broar där emellan! Om du är intresserad kan du läsa mer på www.liv.se/jobb.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: