Bergenmodellen i LIV

av Monica Hedman den 26 februari 2015

Det känns kanonbra att få medverka till att Bergenmodellen införs som en arbetsmetod inom psykiatriska slutenvården. Vi är en grupp på tre som ytterst skall arbeta med införandet av Bergenmodellen, men vi är bara ”startmotorn” i projektet. Själva arbetet kommer att bedrivas av alla oss avdelningspersonal vid psykiatriska slutenvården i Karlstad, tillsammans.

Jag ser det här projektet som en möjlighet för oss alla som arbetar inom psykiatrisk slutenvård att påverka och vara delaktiga i vår arbetsmiljös utveckling. Projektet innebär inte att vi skall förändra arbetsrutiner som fungerar redan idag eller att vi skall införa nya rutiner för införandets skull. Bergenmodellen handlar om att lära känna sig själv, sina medarbetare och sin avdelning (arbetsplats). Det handlar om att skapa en grundtrygghet hos sig själv och arbetsgruppen för att kunna förmedla trygghet. Bergenmodellen innebär också att man tryggt och säkerts skall kunna agera vid hot- och våldssituationer utan att riskera att någon kommer till fysisk eller psykisk skada, patient som personal.

 

Bergenmodellen kommer ta tid att införa och den kommer ta tid att underhålla för att den skall kunna leva vidare i verksamheten som en permanent arbetsmetod. 10-12 personer kommer få en grundutbildning på sammanlagt nio dagar för att bli instruktörer. Dessa instruktörer kommer vara de som utbildar resten av personalen i en grundutbildning på tre dagar. All personal från psykiatriakuten och från vårdavdelningarna skall få utbildning i arbetsmetoden, såväl fast- som timanställda. Årliga repetitionsutbildningar kommer sedan genomföras och målet är att vi skall ha vår egen lokal för repetitioner där vi kan öva på fiktiva situationer gruppvis när tid eller behov uppstår.

Just nu ägnar vi tiden åt att samla information och ta del av andras erfarenheter. Tillsammans med Maria Myrén vid Rättspsykiatrin Kristinehamn var jag till Stockholm i januari på en konferens om akutpsykiatri i två dagar (mer om den i nästa blogginlägg). I Stockholm passade vi också på att besöka Mikael Karlsson sjuksköterska på rättspsykiatrin, Löwenströmska sjukhuset. De har arbetat många år enligt Bergenmodellen och har bara bra erfarenheter av den. Vi fick många goda råd och tips från honom hur man kan arbeta med införandet i en verksamhet.

Vi har även varit i kontakt med de norrmän som utbildar instruktörerna och har påbörjat en planering av utbildningarna. Lägger med en bra länk för de som vill veta lite mer om Bergemodellen eller TERMA som den kallas av våra vänner i Norge, http://sifer.no/tema/detalj/terma

Det var allt för denna gång.

Bokmärk/Dela
Fler

{ 1 kommentar… läs den nedan eller lägg till en }

1 Eva Gräsberg 27 februari 2015 kl. 08:56

Så bra. Kul att få ta del av en utveckling som verkar otroligt viktig inom slutenvården.

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: