ST-utbildning i psykiatri

av Susanne Boman den 11 februari 2015

Av Ulrika Kullberg, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och studierektor för AT- och ST-läkare vid psykiatrin i Värmland.

Den som väljer att specialisera till psykiater vid Landstinget i Värmland har en utbildningstjänst på ungefär fem år. Under den tiden har varje ST-läkare ett individuellt utbildningsprogram och en egen erfaren huvudhandledare som är specialist i psykiatri. I landstingets regi anordnas ST-kurser i bland annat FoU-arbete, evidensbaserad praktik, ledarskap och kommunikativ kompetens. Varje år anordnas också regionala ST-kurser för ST-läkare.

Den 12-13 februari anordnas för första gången den regionala ST-utbildningen i psykiatri här i Värmland. Utbildningen hålls på Dömle Herrgård och den värmländska vintern visar sig från sin bästa sida. Deltar gör ST-läkare i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri från de sju landstingen i regionen: Värmland, Örebro, Dalarna, Uppsala, Södermanland, Gävleborg och Västmanland. Antalet anmälda börjar krypa upp över fyrtio-strecket så vi hoppas på deltagarrekord!

De regionala ST-utbildningarna syftar till att ST-läkarna ska uppfylla vissa mål i Socialstyrelsens målbeskrivning. Utbildningarna fyller också en viktig funktion socialt och för att utbyta erfarenheter med kollegor från andra landsting.

Den här gången är temat ”Etiologin till psykiatriska sjukdomstillstånd”. Temat belyses ur olika aspekter där växelverkan mellan genetik, medfödda förutsättningar och miljöfaktorer är i fokus. På torsdagen föreläser Per-Olof Michel, docent och verksam på psykiatrins FoU-enhet i Landstinget i Värmland om psykiska trauman, specifikt negativa barndomsupplevelser under rubriken ”Psykotraumatologi och etiologi”. ACE-formuläret gås igenom. På kvällen blir det gemensam middag och sociala aktiviteter. Fredagens program börjar med att Martin Schalling, Professor of Medical Genetics på Karolinska Institutet föreläser om epigenetik inriktad på psykiatriska sjukdomar. Därefter berättar Michael Andresen, psykiater vid Region Örebro Län om etiologiska hypoteser till psykos.

Kursen avslutas vid lunch på fredagen och är ett samarrangemang mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland.

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: