Praktik vid slutenvården

av admin den 22 januari 2015

Jag heter Linn Iivanainen, jag är student vid Karlstads universitet och läser en beteendevetenskaplig utbilning inom psykologi med betoning på samordning som heter Vård och stödsamordnarprogrammet. Under hösten 2014 tillbringade jag min verksamhetsförlagda utbildning på allmänpsykiatriska slutenvården i Karlstad tillsammans med en handledare som arbetade som socialpedagog.Linn L

När vänner och familj frågade mig vart jag skulle göra min praktik och de fick slutenvården som svarvar det många som sa ”oj, då får du en tung tid framför dig”. I efterhand kan jag berätta att min praktik bjöd på fina stunder, ny kunskap och möten med öppna och kunniga människor. Alla organisationer har förbättringsområden, så även psykiatriska slutenvården. Men människorna jag mötte hade ett stort hjärta med vilja och kunnande att hjälpa.

Jag har bland annat fått lära mig hur man förbereder sig inför ett möte med en patient genom att planera och samla information. Jag har även fått insyn i hur man håller i en vårdplanering och varit med på stödsamtal och möta människor som har det svårt.  Praktiken har gett en god inblick i sociokurativt arbete. Under praktiktiden tog jag och så många egna initiativ till så många studiebesök om möjligt för att lära känna mitt landsting än bättre och vara väl rustad när jag kommer ut i arbetslivet. Jag passade också på att delta på de föreläsningar som erbjöds i psykiatrihuset.

Genomgående för hela min praktiktid är att jag har känt mig välkommen och inkluderad av de människor som jag har mött. Jag har lärt mig massor och förstått att vård och stödsamordnare är väldigt efterlängtade.

Jag vill tacka alla som på något sätt hjälpt mig framåt under min praktiktid.

God fortsättning på det nya året.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: