Lär dig ännu mer om Visit

av admin den 9 januari 2015

Av Ulf Hjelm, psykolog och samordnare på Visit i Hagfors

Visit* är inte längre ett projekt utan en ordinarie verksamhet för att stötta och hjälpa unga med psykisk ohälsa. Vill du veta mer om projektet och verksamheten finns det mycket material.

Hittills har drygt 330 personer haft kontakt med vår mottagning. Genom behandlingsutvärdering och enkäten CSQ-8 vet vi att de allra flesta som besökt oss är nöjda med vår verksamhet.

Från vänster, Tina Persson, projektkoordinator, Anna Henriksson, socionom,  och Monica Andersson, specialpedagog.

Under en av Visits planeringsdagar 2014 deltog bland andra projektkoordinator Tina Persson, socionom Anna Henriksson och specialpedagog Monica Andersson.

Arbetet med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa har verkligen varit stimulerande och givande. Men det har också funnits svårigheter. Flera huvudmän i en integrerad verksamhet kan exempelvis vara något tungrott, inte minst i strukturen i basorganisationerna. Där finns både förbättringsområden och nya utmaningar!

Ungdomarna är de bästa informationsspridarna
Vår informationsbroschyr har varit användbar. Men broschyrens ungdomsfokus har inte varit tillräckligt framgångsrikt. Ungdomsmottagningen och behandlade ungdomar är avsevärt viktigare informatörer om Visit.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har producerat korta filmer om några nya verksamheter. Filmerna har visats på fortbildningsdagar i landet som inspirerande exempel. Visit var ett av exemplen, vilket vi i personalen är stolta över.

Linda Sanneving jobbar på SKL och är temaansvarig för första linjen. Anna Henriksson jobbar som socionom på Visit i Hagfors.

Våra Power Point-presentationer har använts vid olika föreläsningar. Allt väsentligt informationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på webben, bland annat på SKL:s webbsida för Psynk.

Information finns också på Hagfors kommuns hemsida och på 1177. Via vår Facebooksida vill vi nå ut på de sociala medier som våra besökare använder sig av.

Konferens
Snart har vi en konferens med rubriken Samverkan inom första linjen för barn, unga och unga vuxna. Konferensen vänder sig till personal inom socialtjänsten, skolor och hälso- och sjukvård samt politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting.

Syftet med konferensen är att belysa första linjen ur olika perspektiv. Bland föreläsarna finns personal på Visit, personer som genomgått behandling hos Visit, och Christina Sand och Karin Kilman som arbetar med fortsatt införande av första linjen i Värmland. Föreläser gör också:

  • Lisbet Pipping som är författare, forskare och dotter till en kvinna med utvecklinsstörning
  • Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL/Psynk
  • Curt Hagquist och Stefan Persson, Karlstads universitet

Tid: Onsdag 28 januari 2015, klockan 9.00–16.00
Plats: Älvstranden Bildningscentrum, Hagfors
Avgift: Kostnadsfritt
Målgrupp: Personal inom socialtjänsten, skolor och hälso- och sjukvård. Politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting.
Anmälan: Senast 16 januari till vårdadministratör Tina Persson, 0563- 476 29 eller verksamhetschef Annika Dahlgren, 070-301 50 11.

 

* Visit är en mottagning för barn, ungdomar och unga vuxna, 0-25 år, samt deras familjer. Mottagningens finns i Hagfors och dess uppgift är att förebygga och behandla lindrig och medelsvår psykisk ohälsa.

Bokmärk/Dela
Fler

{ 3 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

1 Ola Lindgren 23 januari 2015 kl. 09:03

Tack för inbjudan! Vi får se hur det kan passa in i övriga åtaganden. Mina frågor är dock inte ställda helt av eget intresse, utan också utifrån en tanke om att det kan finnas fler läsare av bloggen som undrar.
Man kan väl säga att det är en allmän kritik jag har av den information som ges från landstinget, att den mera liknar ”spin” (en skruvad och tillrättalagd bild med bestämda avsikter) än en beskrivning av vad som faktiskt försiggår. Icke alls ditt ”fel”!

2 Ulf Hjelm 20 januari 2015 kl. 18:11

Hej Ola! Kom på konferensen den 28 januari. Då får du troligen svar på flera av dina frågor. Du är också välkommen till oss på VISIT för studiebesök och dialog.

3 Ola Lindgren 12 januari 2015 kl. 08:22

Det är svårt att hinna med att skriva kommentarer när ni fyller på med nya inlägg så snabbt. Jag har samma ärende som vid förra inlägget.
Jag har läst och kollat länkar men jag vet fortfarande inte vad det är ni gör i första linjen. Vari består de behandlingar som era 330 besökare är nöjda med? Att ni lotsar vidare till ”andra linjen” och vill utreda np-problematik har jag uppfattat. Men det kallar inte jag behandling. Och det gör väl knappast ni heller?
Hur många har gått i någon form av samtalsbehandling, hur många samtal och med vilken frekvens? Individuellt, grupp, familj? Vilken typ av samtal arbetar ni med? Hur ser en vanlig process ut? Ett visst begränsat antal samtal, ett i taget, obestämt antal? Hur många av era besökare kan gå vidare från er utan längre kontakt någon annanstans?

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: