Visit – första linjen i Hagfors

av admin den 5 januari 2015

Av Ulf Hjelm, psykolog och samordnare på Visit i Hagfors

Visit är en mottagning för barn, ungdomar och unga vuxna, 0-25 år, samt deras familjer. Mottagningens uppgift är att förebygga och behandla lindrig och medelsvår psykisk ohälsa.

Visit vänder sig till boende och studerande i Hagfors kommun. Mottagningen kännetecknas av öppenhet, hög tillgänglighet, tidig upptäckt, tidiga insatser och konsultation.

Visit startade sin verksamhet 11 november 2011, som ett projekt. Projektet avslutades sista december 2014 och verksamheten är nu permanentad.

Visits rötter finns i en flerårig lokal samverkan i Hagfors mellan kommunen och landstinget. Ambitionen med samverkan har varit att ge en god service, råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer i Hagfors. Hjälpen har getts på vårdcentralen genom ungdomsmottagningen, familjecentralen och Visit.

Psynkpriset 2011
Allmänmedicin, socialtjänst och skola lade grunden till Visits koncept som en ny form av närsjukvård. Man var ett av Sveriges kommuners och landstings, SKL:s, modellområden, och Hagfors kommun tilldelades Psynkpriset 2011 för sitt systematiska arbete med tidig upptäckt och planeringen av Visit.

Ulf

Ulf Hjelm är psykolog hos Visit i Hagfors.

Bemanningen på Visits mottagning är från och med 2015-01-01:
90 % socionom – barn- och ungdomsenheten, Hagfors kommun
40 % specialpedagog – skolan, Hagfors kommun
25 % administratör – psykiatriska öppenvården Hagfors/Torsby, Landstinget i Värmland
100 % psykolog och samordnare – psykiatriska öppenvården Hagfors/Torsby, Landstinget i Värmland

Eftersom jag snart går i pension söker vi just nu en psykolog eller PTP-psykolog. Du kan söka tjänsten via Offentliga jobb.

Monika, Anna o Tina

Några av dem som jobbar på Visit är specialpedagogen Monica Andersson, socionomen Anna Henriksson och koordinatorn och temaledaren Tina Persson.

 

 

 

 

 

 

 

Överraskningar och nytänkande
Att Visit är en öppen mottagning har fått både planerade och överraskande effekter. Ingen anade alla konsekvenser. Men snabbt insåg vi att besökarna/klienterna inte läser regelboken! Flödena blev annorlunda än beräknat, och till Visit sökte sig även de med svår psykisk ohälsa och med aktiva självmordsplaner. Detta var oväntat men mycket bra. Även flödena från Visit blev annorlunda än tänkt.

Förutom kartläggning, behandling och konsultation har Visit haft ansvar för marknadsföring, dokumentation och utvärdering av sin verksamhet. Vi i personalen har fått mycket stor frihet att forma Visits professionella innehåll, strukturer och processer.

Projektet har handlat om nytänkande, ny verksamhet och en komplex metodutveckling. Med metodutvecklingen har följt nya strategier och nya produkter. Jag berättar mer om det i ett kommande blogginlägg.

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: