Hjälp till unga vuxna som mår dåligt

av admin den 10 oktober 2014

Av Robert Lindahl, sjuksköterska och tidigare verksamhetschef för psykiatrisk öppenvården i Arvika och Säffle.

Psykiatriska öppenvården i Arvika driver sedan 2012 ett projekt riktade mot unga vuxna i åldern 18-29 år. Anledningen till att projektet startade var att personerna i projektgruppen länge haft tankar och idéer om hur man skulle kunna arbeta på ett bättre och mer effektivt sätt med hjälp till gruppen unga vuxna. En viktig drivkraft var att man tyckte det var angeläget och såg förbättringsmöjligheter på området.

Det de såg var att:Unga vuxna affisch
• Det är krångligt att söka och få hjälp när man som ung mår psykiskt dåligt.
• Psykiatrin uppfattas som otillgänglig.
• Det är svårt att hitta rätt i systemet och det är lätt att hamna mellan stolarna.
• Det behövs en bättre samordning av insatserna.

Projekt delfinansierades av landstinget och de Finansiella samordningsförbunden (Finsam). Alla de inblandade parterna: landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunerna har varit mycket positiva till de resultat som rapporterats (se delrapport). Projekttiden varar tre år och ska avslutas vid halvårsskiftet 2015. Ett tydligt uppdrag från divisionschefen Karin Haster har varit att arbetssättet ska bli en del i psykiatrins ordinarie verksamhet.

Den 3 oktober bjöd projektet in politiker och ansvariga chefer till en heldag för att disktera hur en implementering ska kunna bli verklighet. Det var roligt att se att det var så många som hade nappat på inbjudan för det var över 30 personer som kom.

Först fick vi en jättebra presentation av Maria Unenge Hallerbäck  (handledare) och Ann-Marie Eriksson (projektledare). De presenterade resultat från projektet och nödvändigheten av att hitta arbetssätt som underlättar för unga vuxna med psykisk ohälsa att få bättre tillgång till samhällets tjänster.

Efter presentationen följde en diskussion om hur vi ska kunna få projektet att bli en självklar del av ordinarie verksamhet. För att det ska kunna fungera måste alla samverkansparter anpassa sin verksamhet till arbetssättet. Med tanke på att det under diskussionen inte framkom några kritiska synpunkter på arbetssättet utan tvärt om kunde alla vittna om hur bra det har funkat, så borde implementeringen inte vara ett problem…

Jag tror att det finns en tröghet i alla våra system som motverkar utveckling. Det är tryggare att arbeta ineffektivt men igenkännbart än att ändra verksamheten till något nytt, okänt som är effektivt men otryggt.

Hoppas att jag har fel.

Du som vill ta kontakt med mottagningen kan göra det genom:
Dina vårdkontakter på 1177.se
eller genom att ringa: 0570-71 27 55
eller komma på drop-in tider på tisdagar kl 13.00-16.00.

Läs mer om projektet i personaltidningen Intryck sidan 12-13.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: