Patientutbildning vid ADHD

av admin den 18 september 2014

Av Mia Carlström, Hjärnkollsambassadör med erfrenhet av ADHD.

Året var 2008, äntligen efter 2 års kamp och väntetid hade jag nu fått min neuropsykiatriska utredning. Att jag hade ADHD kom ju inte som en överraskning precis men nu kände jag lättnad och ett stort hopp om att bli hjälpt med min psykiska ohälsa.

Nu skulle jag inte behöva bara käka piller. Jag skulle få insikt, kunskap och behandling för att komma tillrätta med hur jag fungerade och slippa bli utbränd gång på gång. För det var ett återkommande problem för mig. De ”antidepp” piller jag tidigare tagit i perioder höjde mitt humör men det förändrade inte själva orsaken till att jag tog ut mig för hårt i livet som ensamstående till barn med funktionsnedsättning. Då har jag inte ens nämnt hur min arbetslivssituation och ekonomi såg ut.

Mia Carlström

Mia Carlström

Det visade sig att det inte fanns någon annan behandling än medicin mot mina besvär! Jag var arg, förtvivlad och frustrerad och mycket matt denna tid. Jag ville så gärna få svar på hur jag skulle komma tillrätta med mina problem. Jag förstod att detta med att ändra tankesätt, förstå mitt funktionshinder var jätteviktigt! Men jag behövde hjälp.

Nåväl… samtalsstöd fick jag några månader senare. Som tur är, är jag både en riktig bokälskare och intresserad av psykologi. Jag tog reda på allt jag kunde för att försöka förstå mitt funktionssätt och träna på att förändra mitt liv. Vi den här tiden var det dock lätt att få tag i information om vilka problem man har. Inte styrkorna. Rätt nedslående. Parallellt skrev jag en hel del. Det hade en sorts terapeutisk verkan.Jag kom också med i hjärnkollskampanjen. Nu, ca 6 år senare ingår jag själv som ambassadör i den satsning som handlar om att komma tillrätta med fördomar och bristande kunskap om psykisk hälsa som råder.

I våras var jag inbjuden att medverka som föreläsare under en fantastisk patientutbildning vid psykiatriska öppenvården i Torsby. I egenskap av brukare med egen erfarenhet delade jag med mig av mina erfarenheter av ADHD till gruppdeltagarna och berättade om hur jag gör för att leva ett bra liv och hur jag fungerar.

Utbildningen utgår från kursmaterialet PEGASUS, en kurs för vuxna med ADHD och deras närstående och är ett komplett psykoedukativt material som utvecklats för att bemöta behoven av information, erfarenhetsutbyte och utbildning i funktionsnedsättningen ADHD. PEGASUS är vetenskapligt utvärderat och fungerar som ett komplement till andra insatser vid ADHD hos vuxna. Materialet har nyligen blivit tillgängligt för inköp och användning i kliniska verksamheter. Psykiatriska öppenvården i Torsby genomför en kursomgång som test för att kunna ta ställning till om och hur materialet ska integreras i respektive verksamhets övriga vårdutbud. Utvärderingen ska vara klar nu i höst.

Idag vet jag att medicin hjälper mot mina koncentrationssvårigheter. Men det som hjälpt mig mest är de insikter jag fått och den kunskap jag har om ADHD. Värdet av att jag vet hur jag fungerar och inte fungerar gör att jag och kan göra sunda val i livet.

20 % av öppenvårdpsykiatrins patienter har diagnosen ADHD. Därför är det är verkligen angeläget att vårdutbudet utökas med denna typ av insatser så fler kan få hjälp.

Jag har ännu inte nått ända fram till mitt mål då jag fortfarande inte fått ordning på min arbetslivssituation. Men jag vet vad för jobb jag inte mår bra av och det är en början.

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: