Tillgängligheten till BUP har ökat

av Elisabet Petersson den 15 augusti 2014

Under 2014 har det pågått ett intensivt utvecklingsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. Mycket har hänt och tillgängligheten har ökat. Dock inte till neuropsykiatrisk utredning. I januari tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att bland annat arbeta för att förbättra tillgängligheten.

Alla får tid för utredning inom 30 dagar

Redan vid mätningarna i maj märktes att tillgängligheten ökat under året. Under tiden januari till maj hade BUP 406 fler besök än under samma tid förra året. Andelen patienter som fick en första tid inom 30 dagar ökade från 66,2 procent i januari till 91,7 i maj. Siffran för dem som fått tid för utredning inom 30 dagar var 14,3 procent i januari och 100 procent i maj. Även väntetiden till behandling har ökat. I januari fick 22,7 procent tid för behandling inom 30 dagar. I maj var andelen 48,1.

Flera åtgärder har lett fram till den ökade tillgängligheten. Man har börjat använda BCFPI* för strukturerade telefonintervjuer och Mini Kid** som strukturerat bedömningsinstrument. (* BCFPI (Brief Child Family Phone Interview) är en strukturerad intervju som görs med vårdnadshavare till barn som söker kontakt med BUP. Intervjun görs per telefon innan beslut tas om ett första besök. ** M.I.N.I. Kid (Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju) är ett strukturerat bedömningsinstrument som utgår från diagnoskriterier i DSM IV).

Koordinator har koll på köer

Under våren har BUP anställt en koordinator som är sjuksköterska. Koordinatorn har koll på köer och väntetider och pratar med föräldrar om vårdgarantin. Barn som inte får tid till neuropsykiatrisk utredning inom 90 dagar kan vända sig till en annan vårdgivare och få resa och boende betalt. Just nu är det två företag i Stockholm som man hänvisar patienter till.  Koordinatorn är också med på alla bedömningskonferenser och ser snabbt när det finns tid och vilken medarbetare som passar vilken patient bäst.

Arbetsgruppen har också tagit fram handlingsplaner för till exempel ökad tillgänglighet och kompetensförsörjning. Det har även gjorts en genomlysning av den neuropsykiatriska verksamheten och man ser över hur byggnaden där BUP finns idag kan användas mer effektivt.

 

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: