Stora förbättringar i arbetsmiljön vid allmänpsykiatriska slutenvården

av admin den 22 juli 2014

Efter flera uppföljningar konstaterar Arbetsmiljöverket att allmänpsykiatriska slutenvården i Värmland uppfyller arbetsmiljökraven. Det var i mars 2013 som Arbetsmiljöverket begärde att slutenvården skulle vidta åtgärder inom områden som styrning, bemanning, hot och våld, introduktion och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Omfattande arbete

I april i år gjorde Arbetsmiljöverket ett besök i verksamheten och denna veckan har landstinget fått följande information från verket: ”Myndigheten kan konstatera att ni har genomfört ett mycket omfattande arbetsmiljö- och förbättringsarbete inom den psykiatriska slutenvården. För de åtgärder som inte är genomförda finns handlingsplaner. Vår bedömning är att ert arbete lett till stora förbättringar i arbetsmiljön och att ni nu uppfyller kraven. Vi har därför avslutat ärendet.”

Rutiner

Bland de åtgärder som genomförts finns förbättrad ledningsstruktur med daglig styrning och spegling vid arbetspassens slut. Det tas fram gemensamma rutiner för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns skriftliga introduktionsrutiner, rutiner för krisstöd och avlastande samtal och för rehabilitering.

Verksamheten arbetar vidare för att förebygga hot och våld, deltar i genombrottsprojektet Minskat tvång och genomför regelbundet självskyddsutbildningar.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: