Betydelsen av patient- och närståendeutbildningar.

av Susanne Boman den 8 juli 2014

I och med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid bipolär sjukdom har betydelsen av patient- och närståendeutbildning fått mer uppmärksamhet. I riktlinjerna kan man läsa att patient och närståendeutbildning ger färre återinsjuknanden och förlänger tiden mellan återfallen hos vuxna med bipolär sjukdom, både när de närstående utbildas enskilt och när även patienten deltar. Även den sociala funktionsförmågan i familjen ökar och både patient och närstående lär sig att hantera svåra situationer på ett effektivare sätt. Socialstyrelsen

Vid psykiatriska öppenvården i Kristine­hamn har sjuksköterskorna Michaela Hansen och Britt-Mari Jensen, nyligen startat en patient- och närstående utbild­ning om bipolär sjukdom. De jobbar uti­från metoden Psykopedagogisk interven­tion (PPI). Michaela och Britt-Mari anser att detta är en arbetsmodell som passar väl för patienter inom psykiatrin.Britt-Marie Jensen och Michaela Hansen

Både Michaela och Britt-Mari berättar att de redan efter de första träffarna såg en förändring hos deltagarna. Patien­terna tar bättre hand om sig och är mer räd­da om sig nu. Personer som deltar i behandling i form av pedagogiska får större kunskap, ökad insikt och förståelse för att hantera psykisk ohälsa och därmed sitt vardagsliv.

Igenkänningsfaktorn är också väldigt viktig för alla deltagare. När man delar sina erfarenheter och upplevelser med varandra känner man sig inte längre så ensamma i sin situation.

Psykopedagogisk intervention (PPI) är en dokumenterat framgångsrik metod. PPI består av undervisande intervention – i grupp, familjevis eller individuellt.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: