Positiva attityder

av Mona Noreklint den 13 juni 2014

Under (H)järnkolls nationella kampanjvecka i maj gjorde vi i Värmland en egen pytteliten undersökning om hur det står till med attityder till psykisk ohälsa bland politiker. Vi ställde två frågor och så här blev resultatet:

Fråga 1.  Skulle du kunna tänka dig en partiledare som du vet har egen erfarenhet av heldygnsvård inom psykiatrin?  
Av 28 svarande sa 24 personer ja,  en nej, två kanske och en vet ej.

Fråga 2. Vem väljer du av två likvärdiga kandidater till en kommunalrådstjänst när du vet att den ene har en NP-diagnos?
Av 28 svarade 6 att de skulle välja den person som hade NP-diagnos, 16 svarade att ”det beror på” och 6 svarade nej.

De som sa ja på fråga två kommenterade att personer med NP-diagnos ofta har så mycket kreativitet. De som sa nej hänvisade till egen NP-diagnos eller någon närstående som hade det och såg det som varsamhet att inte välja en sådan person till denna krävande post.

Mona Noreklint

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: