Var vanlig, var vänlig, våga prata.

av Mona Noreklint den 10 juni 2014

Psykisk ohälsa är den främsta sjukskrivningsorsaken idag. Omkring var fjärde person utvecklar psykisk ohälsa någon gång i livet. En undersökning från Hjärnkoll visar att drygt hälften av cheferna med personalansvar är osäkra på hur de ska agera när en anställd får problem med sin psykiska hälsa.

Enligt mig är det viktigast av allt bemötandet.

Var vanlig, var vänlig och visa att du som chef vågar prata om psykisk ohälsa.

Rapporten visar också att nio av tio chefer tycker att det är viktigt att kunna stödja medarbetare med psykisk ohälsa. Men nästan hälften saknar tillräcklig kunskap. Därför har hjärnkoll tagit fram broschyren Så gör du som chefhandledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsenBroschyren är ett verktyg i vardagen för chefer med personalansvar. Här varvas konkreta råd med praktisk kunskap för att chefen ska kunna fungera som stöd till personer med psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Mona Noreklint, ambassadör och kampanjledare, Hjärnkoll, Värmland.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: